BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 2247/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà X∙hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán

Trung Quốc tại Hà Nội và trân trọngphúc đáp công hàm số 139/2011 ngày 21/4/2011 của Đại sứ quán Trung Quốc tại HàNội về việc chuyển nhượng xe ô tô hiệu Toyota Camry, số khung: JT153XV2000334765,sản xuất tại Nhật Bản năm 2001 của ông Yin Zhiguo, mang chứng minh thư ngoạigiao số 2006/NG /858, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán; chiếc xe được tạm nhậpkhẩu miễn thuế theo tờ khai hải quan số 20/N-PMD ngày 14/02/2007. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công táctại Việt Nam, ông Yin Zhiguo đ∙ hoàn tất thủ tục trả biển kiểm soát và hủy đăngký lưu hành xe tại Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt - Bộ công an vàcó văn bản ủy quyền cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thay mặt ông thựchiện mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên theoquy định tại điểm b, khoản 4, mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương - Tài chính -Ngoại giao.

Tuy nhiên, vì lý do khách quan nênđến thời điểm này, Đại sứ quán Trung Quốc mới thực hiện chuyển nhượng đượcchiếc xe nêu trên cho ông Nguyễn Đình Cương (đ/c: Quốc Bảo, Văn Điển, ThanhTrì, Hà Nội). Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Trung Quốc được thay mặtông Yin Zhiguo thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên; đề nghịĐại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phốHà Nội để được giải quyết thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camrytheo quy định hiện hành.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan ViệtNam gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh