BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2248/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Khánh Phương
(Khu Thượng Trung, P. Ninh Dương, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02/CV-KP ngày 12tháng 3 năm 2011 của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Khánh Phương về việc kinhdoanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mạiTổng hợp Khánh Phương được tạm nhập tái xuất 05 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng từ2-12 chỗ ngồi có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhậpkhẩu, trị giá 22.500 USD (hai mươi hai ngàn năm trăm đô la Mỹ) theo các hợpđồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 02/HK-KP ký với Công ty Kowloon TradingCorporation Limited - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/KP-TQ ký với Công tymậu dịch kinh tế đối ngoại Đức Bảo, chi nhánh biên mậu Thanh Tây - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên