BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2270/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận tờ khai nguồn gốc xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 51/CV /2009 ngày10/4/2009 của Công ty TNHH thương mại và du lịch Nghiêm Phát phản ánh về việckhông thống nhất giữa Cơ quan Hải quan và Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc xácđịnh loại (model) xe hai bánh gắn máy nhập khẩu của Công ty theo tờ khai hảiquan số 2476/NK /KD/NB ngày 05/3/2009 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài, HàNội nên chưa xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu cho lô hàng thuộctờ khai nêu trên. Sau khi trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục có ýkiến như sau:

Về cơ bản xe hai bánh gắn máy hiệu HONDA model SH150i có mộtsố đặc điểm khác với xe hai bánh gắn máy hiệu HONDA model SH 150D về hình dáng,kết cấu, kích thước, số phê duyệt kiểu của cơ quan quản lý xe cơ giới Liên hiệpChâu Âu (EU).... Tuy nhiên, sự khác biệt đó không ảnh hưởng đến số thuế phảinộp (trị giá tính thuế và thuế suất thuế nhập khẩu không khác nhau). Do vậy, đểtạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiêu thụ và đăng ký lưuhành, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội (Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài) căncứ Giấy chứng nhận chất lượng xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu của Cục Đăng kiểmViệt Nam để xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu cho lô hàng thuộctờ khai nêu trên (model SH 150D). Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp có văn bản camkết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của lô hàng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường