BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2289/TM-AM
V/v xuất khẩu nước chấm sang Canada

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Nước chấm Thanh Nhã

Đại sứ quán Canada tại Hà Nội gửi công thư tới Bộ Thương mại thông báo về việc Cục Kiểm định Thực phẩm Canada (CFIA) khuyến cáo về sản phẩm nước chấm Lekima (LEKIMA Seasoning Soy Sauce) của Việt Nam có thể chứa chất hoá hoặc gây hại là 1.3-dichloropropanediol (1.3-DCP) và 3-monochloropropane-1.2-diol (3-MCPD) mặc dù chưa có ghi nhận nào về trường hợp mắc bệnh do tiêu thụ sản phẩm này. Sản phẩm này nói trên được đựng trong chai nhựa dung tích 450ml do một đơn vị bán lẻ ở Vancouver, tỉnh British Columbia phân phối.

Để có cơ sở làm việc với phía Canada nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của khuyến cáo này cũng như những khuyến cáo có thể có sau này ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm này cũng như sản phẩm tương tự sang Canada, Bộ Thương mại đề nghị quý Công ty cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm nước chấm xuất khẩu sang Canada từ năm 2001 đến nay. Cụ thể là: tên đầy đủ của hàng nguyên liệu chính để sản xuất ra sản phẩm, số lượng và trị giá xuất khẩu, cơ quan cấp giấy chứng nhận phẩm chất cho sản phẩm. Đồng thời, đề nghị quý Công ty cho biết những vướng mắc gặp phải khi làm ăn với các đối tác ở thị trường Canada (nếu có) và ý kiến về khuyến cáo của CFIA.

Bộ Thương mại mong nhận được Công văn trả lời của quý Công ty trước ngày 11/6/2003.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ ÂU-MỸ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình