UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/SGTVT-ATGT
V/v: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị vận tải khách bằng ô tô;
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Chủ các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh

Thực hiện văn bản số 98/UBND-KGVX ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh; với yêu cầu giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng thông qua hoạt động vận tải. Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị vận tải, các bến xe khách, chủ các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dụng cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động vận tải:

1.1. Vận tải hành khách:

- Các đơn vị vận tải hành khách bằng đường bộ, chủ các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Sở GTVT Bắc Ninh tại các văn bản: số 156/SGTVT-ATGT ngày 29/01/2021, số 167/SGTVT-ATGTngày 29/01/2021 và văn bản số 203/SGTVT-ATGT ngày 05/02/2021 về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

- Kể từ ngày 05/02/2021 đến khi có thông báo mới, toàn bộ hoạt động vận tải khách liên tỉnh gồm: tuyến cố định liên tỉnh, hoạt động của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi và đến thành phố Hà Nội thực hiện: không vận chuyển quá 50% số chỗ trên xe và không quá 20 người trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe) đối với tất cả các loại xe; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách nhau 01 ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1m (không áp dụng với nhóm hành khách là thành viên trong cùng một gia đình, những người cùng nhóm bạn bè, đồng nghiệp, cùng cơ quan, doanh nghiệp, cùng nhóm du lịch; không áp dụng với xe giường nằm). (theo Công văn số 406/UBND-ĐT ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

- Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 16/02/2021 cho đến khi có thông báo mới, hạn chế các phương tiện lưu thông trên QL.5; QL.18; QL.38; QL.38B; QL.17B; QL.37 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT. Các phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương có thể đi theo lộ trình sau:

+ Lộ trình thay thế QL.5: đi theo đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

+ Lộ trình thay thế QL.18: QL.18- Ngã tư cầu Đại Phúc (Km18+400/QL .1)- QL.1- Ngã tư BigC Bắc Giang- đường tỉnh 293/Bắc Giang- Ngã ba Chằm (Km27+350/QL.37)- QL.37- Ngã ba Khám Lạng (Km24+750/QL.37)- Đường tỉnh 293/Bắc Giang- Ngã ba Vô Tranh (Km41+700/ĐT.293)- Đường tỉnh 293/Bắc Giang- Đường tỉnh 345/Quảng Ninh- Ngã ba Km48+500/QL.18- QL.18;

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

+ Lộ trình thay thế QL.38: Đi vòng theo đường tỉnh 281/Hưng Yên- Ngã tư Phố Nối- QL.39A;

+ Lộ trình thay thế QL.38B: Hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua QL.39A và QL.10;

+ Lộ trình thay thế QL.17B: Đi vòng tránh theo QL.10;

+ Lộ trình thay thế QL.37: Đi theo QL.10- Đường tỉnh 345/Quảng Ninh- Đường tỉnh 293/Bắc Giang- QL.37/Bắc Giang.

(theo Công văn số 337/TB-SGTVT-P3 ngày 15/02/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương).

- Tạm dừng hoạt động vận tải khách ngang sông sang tỉnh Hải Dương từ 12 giờ 00 ngày 16/02/2021 đến khi có thông báo mới.

1.2. Vận tải hàng hóa:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 203/SGTVT-ATGT ngày 05/02/2021 của Sở GTVT Bắc Ninh về triển khai chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

- Riêng hoạt động vận chuyển hàng hóa đến Bắc Ninh từ toàn tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước (là những khu vực có Quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội) chỉ cho phép mỗi xe có 01 lái xe vào Bắc Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về thân nhân, hàng hóa, khai báo y tế.

2. Thực hiện biện pháp phòng chống dịch:

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo văn bản số 951/BGTVT-CYT ngày 01/02/2021 của Bộ GTVT và các Văn bản của Sở GTVT Bắc Ninh gồm: Văn bản số 156/SGTVT-ATGT ngày 29/01/2021; văn bản số 167/SGTVT-ATGT ngày 29/01/2021; Văn bản số 203/SGTVT-ATGT ngày 05/02/2021.

2.2. Các đơn vị vận tải, các bến xe khách thực hiện nghiêm túc việc khai báo, cập nhật thông tin thường xuyên (mỗi tuần 2 lần) lên ứng dụng phần mềm An toàn với Covid-19 để các cơ quan chức năng theo dõi và có chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống dịch. Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin khai báo, cập nhật lên phần mềm An toàn Covid-19.

2.3. Các đơn vị vận tải hành khách có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong việc ghi chép và lưu lại đầy đủ, rõ ràng các thông tin của mỗi chuyến đi như sau:

- Thông tin xe: Biển kiểm soát, tên hãng xe, số tài, nơi xuất phát, ngày giờ xuất phát, điểm đến cuối; họ tên lái xe, phụ xe, số điện thoại…

- Thông tin hành khách (đây là thông tin hết sức cần thiết, càng chi tiết càng tốt): Họ tên, số điện thoại, số CMND, số ghế số hàng, địa chỉ về cụ thể trên địa bàn tỉnh, nơi lên xe, nơi xuống xe, địa chỉ nơi ở ngoài tỉnh cụ thể…Thực hiện phát cho mỗi hành khách lên xe 01 tờ khai thông tin cá nhân (theo mẫu gửi kèm) để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và thu lại lưu giữ tại đơn vị (lưu giữ ít nhất 30 ngày) trước khi hành khách xuống xe.

3. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung văn bản này để biết và thực hiện.

Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (để tuyên truyền);
- Báo Bắc Ninh (để tuyên truyền);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Thanh tra Sở, Phòng ATGT (t/h);
- Ban biên tập Website Sở ( đăng tin);
- Lưu: VT, ATGT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hiếu

 

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN HÀNH KHÁCH ĐI XE
(Kèm theo Văn bản số:    /SGTVT-ATGT ngày   tháng 02 năm 2021)

>> Xem thêm:  Những vấn đề về chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội

THÔNG TIN CÁ NHÂN HÀNH KHÁCH

(xin quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để phòng chống dịch Covid-19. Trân trọng cảm ơn!)

Lúc……giờ….., ngày……tháng…….năm……

- Họ và tên:………………………………………………..Năm sinh:…….Giới tính:…………………

- Số điện thoại:……………………..Số CMND…………………Nơi cấp…………………………….

- Đi xe BKS:………………………..Số tài……….Nơi xuất phát:……………………………………..

- Địa chỉ nơi ở trước khi lên xe: Số nhà………, tên đường…………………………………………….

thôn………………………xã……………………..huyện……………….tỉnh………………………...

- Địa chỉ nơi lên xe:……………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ nơi xuống xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Xã………………..huyện…………………………

>> Xem thêm:  Những điểm mới của Luật Phòng chống ma túy mới nhất hiện nay

- Địa chỉ nơi ở/lưu trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (rất quan trọng): Số nhà………………………….. tên đường………………………….thôn…………………….xã………………huyện………………...

(Thôn hoặc Tổ/tổ dân phố/tương đương; Xã hoặc phường/thị trấn/tương đương; Huyện hoặc tương đương; Tỉnh hoặc tương đương)