BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2352 TM-CATBD
V/v thông báo về Giấy chứng nhận vệ sinh hàng thuỷ sản nhập khẩu vào Trung Quốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc

Ngày 30/12/2002, Bộ Thương mại đã nhận được công hàm số 888(2002) của Tổng cục kiểm dịch kiểm nghiệm giám sát chất lượng Quốc gia nước CHND Trung Hoa về những quy định đối với giấy Chứng nhận vệ sinh hàng thủy sản nhập cảnh vào Trung Quốc mà Trung Quốc sẽ áp dụng từ ngày 30/6/2003. Ngày 31/12/2003, Bộ Thương mại đã thông báo cho các Bộ, ngành, Hiệp hội liên quan nội dung công hàm trên và các quy định cụ thể về Giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm nghiệm hàng thuỷ sản của các nước xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong bản tin thị trường Châu Á - Thái Bình Dương tháng 5 năm 2003, Bộ Thương mại cũng đã đăng tải thông tin trên gửi tới các Sở Thương mại (hoặc Sở Thương mại Du lịch) tất cả 61 tỉnh, thành để các Sở thông báo tiếp cho các doanh nghiệp liên quan.

Nay, một lần nữa Bộ Thương mại thông báo cho các doanh nghiệp biết yêu cầu mới này của Trung Quốc bắt đầu thực hiện từ 30/6/2003 để các doanh nghiệp của ta biết, chủ động trong hoạt động kinh doanh và tránh tổn thất xảy ra.

Nhân dịp này, Bộ Thương mại thông báo để các doanh nghiệp biết Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản (Nafiquacen) đã gửi mẫu Giấy chứng nhận Kiểm dịch kiểm nghiệm xuất khẩu hàng thủy sản chính thức của Việt Nam cho phía Trung Quốc. Mọi chi tiết về Giấy chứng nhận kiểm dịch kiểm nghiệm xuất khẩu hàng thủy sản chính thức của Việt Nam sang Trung Quốc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Q.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNGVũ Văn Trung