BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2382/BGTVT-KHĐT
V/v một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

-UBND tỉnh Lạng Sơn;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- UBND tỉnh Tuyên Quang.

Bộ GTVT đã nhận được văn bản số 161/VPCP-V.III ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủyêu cầu Bộ GTVT xử lý các kiến nghị của địa phương theo Thông báo ý kiến của Chủtịch nước tại buổi làm việc với các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và TuyênQuang (văn bản số 80/VPCTN-TH Văn phòng Chủ tịch nước). Bộ GTVT có ý kiến nhưsau:

1. Sớm bố trí vốn đầu tư và nghiên cứu cơ chế, phương thức huy động vốn mới cho hạ tầnggiao thông trọng yếu đi qua địa bàn 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang vàTuyên Quang:

1.1. Quốc lộ 4A:

- Đoạn qua tỉnh Lạng Sơn (Km0-Km66) dài 66 km: đã được Bộ GTVT đầu tư hoàn thành đưa vào khaithác đạt tiêu chuẩn đường cấp IV-III các đoạn Km0 - Km16(năm 2000), đoạn Km16-Km29 (năm2004), đoạn Km40 - Km66 (năm 2009), đoạn Km29 - Km40 (năm 2013). Do đoạn Km8 -Km29 và Km40 - Km66 trước đây chỉ là mặt đường láng nhựa, Bộ GTVT đã phê duyệtdự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nền mặt đường các đoạn tuyến này, sử dụng vốnngân sách, TMĐT 489 tỷ đồng, khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2016.

- Đoạn qua tỉnh Cao Bằng, gồm:

+ Đoạn Km66 - Km118 dài 52km: đã được nâng cấp với tiêu chuẩn đường cấp IV, đầu tư bằngnguồn vốn TPCP, hoàn thành năm 2010, đang sử dụng bình thường.

+ Cầu Nà Cạn và 500m nối với thị xã Cao Bằng và đường nốiQL4A với QL3: đã khởi công 2008, cơ bảnhoàn thành năm 2013.

1.2. Quốc lộ 4B:

Quốc lộ 4B qua tỉnh Lạng Sơn dài 81,5 km (Km0 - Km81+500), đã được Bộ GTVT đầu tư hoàn thành đưavào khai thác đạt tiêu chuẩn đường cấp IV-III đoạn Km0 - Km33 (năm 2009), đoạn Km33-Km48 và Km59-Km80 (năm 2004).Riêng đoạn Km48 - Km59 đã được Bộ GTVT phê duyệtdự án đầu tư tháng 10/2009, đường cấp IV miền núi, tổng mức đầu tư 224 tỷ đồng,dự án khởi công tháng 11/2012 và thuộc diện đình hoãn theo Nghị quyết s 11/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, dự án đã được bổ sung 157 tỷ đồng từ nguồn vốn TPCPgiai đoạn 2014- ­2016, Bộ GTVT đangchỉ đạo để thi công hoàn chỉnh đoạn tuyến này năm 2016.

Riêng đoạn Km33-Km47, Km58-Km80 là mặt đường láng nhựa, đã bắtđầu xuống cấp.B GTVT đã cho lập dự án nâng cấp mặtđường. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách nhà nước khó khăn nên chưa thể phê duyệtdự án đầu tư. Trước mắt, Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN sử dụng nguồn vốn bảotrì đường bộ để duy trì khả năng khai thác.

1.3. Vềquốc lộ 4C

Quốc lộ 4C qua địa phận Hà Giang dài 200km:

- Các đoạn km0 - km12; km45 - km49; km120 - km200 đã hoàn thành nângcấp năm 2005 với tiêu chuẩn cấp IV, V, VI, đoạn qua thị trấntheo tiêu chuẩn đường đô thị. Hiện tại những đoạn mới được đầu tư theo tiêu chuẩnđường cấp IV và đon qua các đô thị,đang khai thác bình thường, các đoạn xây dựng theo tiêu chuẩn đường cp VI các phương tiện qua lại bị nhiềuhạn chế, thường xuyên xảy ra các tai nạn nghiêm trọng.

- Các đoạn km23+600 - km26+600; km35+500 - km 39+500; km108 - km110+500; đi qua thị trấn Yên Minh; cầu Tráng Kìm; cầu km18 mới được đầu tư xây dựng, hoànthành năm 2010.

- Đoạn km57 - km64, huyện Quản Bạ và Dự án xây dựng mới tuyến tránh thị trấn Đồng Văn đã được Bộ GTVT phêduyệt dự án đầu tư nhưng chưa bố trí được vốn để triển khai xây dựng. Các đoạn còn lại trên quốc lộ 4C(khoảng 160km) mặt đường nhiều đoạn bị hư hỏng,Bộ đã cho phép lập dự án đầu tư. Hiện chủ đầu tư là Sở GTVT Hà Giang đã cơ bản hoàn thành bướclập dự án. Tuy nhiên, nguồn vốn hết sức khó khăn, chưa phê duyệt được dự án.Trước mắt, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục ĐBVN tăng cường công tác duy tu, bảo trì bằng nguồn vốn quỹ bảo trì. Bộ GTVTsẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Bộ, ngành để huy độngnguồn vốn và triển khai vào thời điểm thích hợp.

1.4. Vềtuyến nối tỉnh Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai:

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày25/02/2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030. Bộ GTVT đang triển khai bướclập Dự án đầu tư xây dựng công trìnhkéo dài đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai về 2 nhánh Lai Châu và Hà Giang, dự kiếnhoàn thành công tác này trong năm 2014. Theo đó giai đoạn đến 2030 dự kiến sẽ kếtnối theo tuyến quốc lộ 279. Hiện nay đang đầu tư đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô, khởi công 2014, hoàn thành2016.

2. Về bổ sung quy hoạch đường cao tốc Tuyên Quang (điểm đầu tuyến tránh TP.Tuyên Quang) - Phú Thọ (Đoan Hùng) dài 18,4km (Km127+500 - Km109+100,quốc lộ 2) vào quy hoạch mạng lưới đườngcao tốc Việt Nam và triển khai dự án:

2.1. Về bổ sung quy hoạch đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vàoquy hoạch mạng lưới đường cao tcViệt Nam:

Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN bổ sung vào Điều chỉnh quy hoạchphát triển đường bộ cao tốc VN đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2030.

2.2. Triển khaithực hiện đoạn Km127+500 - Km109+100, quốc lộ 2:

Bộ GTVT sẽ phối hợp với địa phương và các Bộ, ngành tìm kiếm nguồn vốnđể triển khai phân kỳ đầu tư đoạn tuyến này (có thể nghiên cứuphương án huy động xã hội hóa đầutư kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp khác như vốn dư của đường Hồ Chí Minhgiai đoạn 2013 - 2016).

3. Ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm cho thông xe quốclộ 4 nối Hà Giang - Lào Cai:

Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai qua địa phận Hà Giangdài 133 km, tiêu chuẩn đường cấp VI, đường giao thông nông thôn, đang được đầu tưxây dựng với tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V có châm chước, TMĐT của dự án là1.499 tỷ đồng, sử dụng TPCP, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Thực hiện Nghịquyết 11 của Chính phủ, dự án thuộc tiêu chí các công trình đình hoãn thực hiện đầu tư sau 2015.Trước mắt, Bộ GTVT đã bố trí đủ vốn để triển khai các hạng mục cấp bách đảm bảoan toàn giao thông. Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và các Bộ,ngành để tìm kiếm nguồn vốn và báocáo Thủ tướng Chính phủ triển khai vào thời điểm thích hợp.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề nghị UBND các tỉnhtại buổi làm việc với đoàn công tác của Chủ tịch nước. Bộ GTVT mong các tỉnhchia sẻ với khó khăn của ngành GTVT nói riêng và cả nước nói chung. Bộ GTVT sẽtiếp tục phối hợp với các địa phương, các Bộ, ngành kêu gọi các nguồn vốn hợppháp để phát triển hệ thngcơ sở hạ tầng giao thông các địa phương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. Chủ tịch nước;
- VP. Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- BTài chính;
- u VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường