BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/ATTP-SP
V/v hàm lượng nhôm trong sản phẩm dinh dưỡng công thức Aptamil

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Công Thương)
- Tổng cục Hải quan
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố

Thời gian qua, một số phương tiện thông tin đạichúng có đăng tải các thông tin về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏđược sử dụng phổ biến ở Vương quốc Anh có hàm lượng nhôm cao. Trước tình hìnhđó, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đến Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đểxác minh rõ vấn đề này, đồng thời chỉ đạo Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thựcphẩm Quốc gia và công văn đề nghị Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chấtlượng 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm hàm lượng nhôm trong các sản phẩm Aptamilcó xuất xứ từ Anh. Kết quả xác minh cụ thể như sau:

1. Báo cáo đề cập đến hàm lượng nhôm cao trong mộtsố các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ ở Anh (Exley 2013) không phảilà một báo cáo chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh. Sựcó mặt của nhôm trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ đãđược biết đến từ trước, hàm lượng nhôm trong báo cáo đã nêu là phù hợp với cácdữ liệu có sẵn ở cấp quốc tế và cũng đã được Cơ quan An toàn thực phẩm của ChâuÂu (EFSA), Ủy ban hỗn hợp chuyên gia của FAO/WHO về Phụ gia thực phẩm (JECFA)đánh giá năm 2008 và 2012. EFSA đã kết luận rằng: ngoài các sản phẩm dinh dưỡngcông thức thì ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc, rau và nước giải khát là cácyếu tố góp phần chính vào sự phơi nhiễm đối với nhôm từ bữa ăn.

Ủy ban nghiên cứu về độc tính của Anh (COT) đãthành lập một nhóm chuyên gia độc lập để xem xét đánh giá về vấn đề nhôm trongkhẩu phần ăn của trẻ em, bao gồm cả lượng nhôm có trong các sản phẩm dinh dưỡngcông thức dành cho trẻ nhỏ. Nhóm chuyên gia này đã kết luận rằng: lượng nhômphơi nhiễm ước tính ở trẻ em từ khẩu phần ăn không chỉ ra mối lo ngại nào vềmặt độc học và không cần phải có sự thay đổi nào trong các quy định của Chínhphủ.

2. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm được kiểmtra tại Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (hàm lượng nhôm daođộng từ 3,0-3,44mg/kg); Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1cũng đã tiến hành kiểm nghiệm 03 mẫu trên 03 sản phẩm Aptamil số 1, Aptamil số1+, Aptamil số 3 và kết quả không phát hiện có nhôm trong các sản phẩm. Với kếtquả kiểm nghiệm này và lượng ăn vào của trẻ thì lượng nhôm phơi nhiễm tối đa cóthể có đối với trẻ nhỏ khi sử dụng hoàn toàn sản phẩm dinh dưỡng (0,49 -0,56mg/kg thể trọng/ tuần) là thấp hơn so với ngưỡng an toàn của JECFA là2mg/kg thể trọng/tuần.

3. Trên thực tế, trẻ dưới 1 tuổi thường ăn sữa mẹlà chủ yếu và một số trẻ có thể sử dụng thêm sản phẩm dinh dưỡng công thức khikhông đủ sữa mẹ. Do vậy, trong trường hợp này, mức phơi nhiễm nhôm vào cơ thểtrẻ sẽ thấp hơn mức ước tính nêu trên.

Như vậy, các thông tin không chính thống về sảnphẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ được sử dụng phổ biến ở Vương quốc Anh cóhàm lượng nhôm cao và được đưa lại trên phương tiện thông tin đại chúng tạiViệt Nam là không đáng quan ngại.

Cục An toàn thực phẩm xin thông báo tới các Quý cơquan biết!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Lưu: VT, SP.

CỤC TRƯỞNG
Trần Quang Trung