Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2394 TCHQ/KTTT
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỦ TỤC VÀ XỬ LÝ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤTKHẨU BUỘC PHẢI NHẬP KHẨU TRỞ LẠI

Kính gửi: - Hiệp hội chế biến vàxuất khẩu thuỷ sản VN

- Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Tại cuộc gặp mặt giữaThủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp cuối tháng 3/2003, Hiệp hội Chế biến vàxuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến cho rằng qui định về thuế và thủtục Hải quan đối với các lô hàng XK của các doanh nghiệp bị trả về chưa rõ ràng, khiến doanh nghiệp phảinộp thuế (hoặc ghi nợ thuế) khi nhận về lô hàng của mình; việc thực hiện vấn đềnày ở các địa phương không có sự thống nhất. Bằng công văn này, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

- Căn cứ điểm 1.k, mục I, phần E Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999sửa đổi điều kiện về thời gian xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) nhập khẩu quiđịnh tại Thông tư 172/1998/TT-BTC .

Theo đó, hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phảinhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phảinộp thuế NK với điều kiện:

- Hàng được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa1 (một) năm kể từ ngày thực tế XK;

- Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữahoặc sử dụng ở nước ngoài;

- Hàng NK trở lại Việt Nam phải cùng cửa khẩu đã XK hàng hoáđó;

Hồ sơ xét hoàn thuế XK đã nộp và không phải nộp thuế NK,gồm:

- Công văn đề nghị xét hoàn thuế XK và không phải nộp thuếNK trong đó nêu rõ lý do phải NK trở lại Việt Nam;

- Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc thoả thuận vớikhách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng, có nêu rõ lý do, số lượng hàng trảlại;

- Tờ khai Hải quan hàng XK, hợp đồng mua bán ngoại thương kývới nước ngoài, hoá đơn bán hàng cho phía chủ hàng nước ngoài;

- Biên lại nộp thuế;

- Tờ khai Hải quan hàng XK trở lại, có ghi rõ số hàng nàytrước đây đã được XK theo tờ khai Hải quan hàng XK nào và kết quả kiểm hoá cụthể của Hải quan cửa khẩu, xác nhận là hàng NK trở lại Việt Nam;

- Hợp đồng uỷ thác XNK (nếu là hàng XNK uỷ thác).

Trường hợp hàng XK phải NK trở lại Việt Nam còn trong thờihạn nộp thuế XK thì không phải nộp thuế XK tương ứng với số hàng thực tế NK trởlại. Hồ sơ xét không thu thuế XK, thuế NK như qui định hồ sơ xét hoàn thuế (riêng biên lai nộpthuế được thay bằng thông báo thuế của cơ quan Hải quan).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố công bố qui địnhnày cũng như các văn bản tương tự khác tại các cửa khẩu để các doanh nghiệpbiết và thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội chế biến và xuấtkhẩu thuỷ sản Việt Nam được biết.