BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2492/BYT-DPMT
V/v tăng cường phòng chống dịch cúm lợn A(H1N1) và bệnh dịch mùa hè.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh/thành phố.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay tại Mỹ vàMexico đang ghi nhận các trường hợp bệnh nhân cúm lợn A(H1N1). Tại Mỹ đã pháthiện 20 trường hợp dương tính với cúm lợn A(H1N1); tại Mexico đã ghi nhận hơnngàn trường hợp; đã có hiện tượng lây truyền từ người sang người. Tổng giám đốcTổ chức Y tế thế giới Margaret Chan nói rằng những diễn biến tại Mexico và Mỹđã đặt cộng đồng quốc tế trước một tình trạng y tế khẩn cấp có quy mô toàn cầu.Hơn nữa, theo dự báo, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mùa hè nắng nóng,mưa nhiều, lũ lụt tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Trong điều kiện dịchcúm trên gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo,công tác an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều hạn chế, sự giao lưu giữa các nướcvà các vùng ngày càng tăng, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam và bùng phát cácbệnh dịch là rất lớn, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, bệnhcúm A, bệnh do côn trùng truyền bệnh, và một số bệnh liên quan đến vệ sinh môitrường.

Để chủ động phòng chống dịch xâm nhập và lây lan, Bộ Y tế đềnghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo chỉ đạoGiám đốc Sở Y tế và các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM LỢN A(H1N1):

1.Tăngcường Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở người, họp định kỳ, đột xuất đểchỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm lợn A(H1N1).

2.Tăngcường các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, giỏm sỏt 24/24 cỏc cảng hàngkhông, bộ, thủy để kiểm soát các ca viêm phổi, sốt cao, ho đến từ vùng có dịch,nếu có phải cách ly ngay. Các ca nghi ngờ từ nước khác có liên quan dịch tễ quakhai báo y tế tại cửa khẩu phải được theo dừi theo địa chỉ của hành khách khaibáo.

3.Chỉđạo Sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắcđầu tiên để thu dung, cách ly và điều trị kịp thời, không để lây lan ra cộngđồng. Các cơ sở điều trị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, các phòng cáchly ở các khoa truyền nhiễm để thu dung, điều trị và xử lý kịp thời khi có tìnhhuống.

4.Chỉđạo Sở Thông tin, truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng tuyêntruyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng:

a. Dịch có thể lây lan qua hắt hơi, ho khạc do đó nên có khẩutrang bảo vệ cá nhân;

b. Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, súc miệng bằngnước sát khuẩn;

c. Nếu có triệu chứng ho, sốt cao, đau đầu, mệt mỏi mà đi từvùng có dịch ở nước ngoài về phải khai báo y tế để cách ly điều trị sớm;

d. Khi có dịch cần hạn chế ngay việc đi lại, hội họp đôngngười. Bộ Y tế sẽ khuyến cáo cụ thể theo các mức độ dịch.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH MÙA HÈ:

1. Sở Y tế lập kế hoạch kế hoạch kiểm tra việc đảm bảo antoàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp nước sinh hoạt, thức ăn đường phố, các cơ sởsản xuất, pha chế, kinh doanh thực phẩm tươi sống, các chợ thực phẩm đầu mối,kiểm tra lượng Clo dư tại các điểm thuộc hệ thống cung cấp nước. Xử lý nghiêmcác trường hợp không thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm để dịch bệnhlây lan. Tăng cường giám sát các ổ dịch bệnh cũ, đặc biệt là các ổ dịch cúm giacầm, tả, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, … tăng cường công tác giám sát pháthiện sớm các trường hợp mắc bệnh, điều trị và xử lý kịp thời, không để dịch lâylan, hạn chế các trường hợp mắc và tử vong.

2.SởThông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tăngcường truyền thông, giáo dụctrên các hệ thống thông tin đại chúng về các biệnpháp vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân phòng chống tiêu chảy cấp nguy hiểm theohướng dẫn của ngành y tế; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội vận độngtoàn dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chốngdịch bệnh, tuyên truyền rộng rãi các nội dung sau để phòng chống cúm lợnA(H1N1):

3.SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế xử lýtriệt để các ổ dịch cúm trên gia cầm không để lây truyền bệnh sang người.

4.SởTài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư căn cứ kế hoạch phòng chống dịch của Sở y tế đểcân đối, bổ sung kinh phí đảm bảo mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị,cho các hoạt động phòng chống dịch.

Trân trọng cám ơn.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu