BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-----------------
V/v: thanh toán theo chế độ BHYT đối với 5 loại thuốc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

Ngày 17/01/2012, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 165/BHXH-CSYT hướng dẫn BHXH các tỉnh quản lý, sử dụng 5 loại thuốc trong thanh toán BHYT. Để khắc phục tình trạng chỉ định rộng rãi 5 loại thuốc Glutathion tiêm; Ginkgo Biloba uống; Glucosamin uống; Arginin uống và L-Ornithin - L - aspartat tiêm, uống với tỷ lệ chi phí lớn tại nhiều cơ sở KCB trong thanh toán BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến thống nhất với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Không thanh toán theo chế độ BHYT khi được sử dụng các thuốc nêu trên như thuốc bổ thông thường, chỉ thanh toán khi thuốc được sử dụng phù hợp với các công văn hướng dẫn có liên quan của Cục Quản lý dược, chỉ định của thuốc đã được phê duyệt và tình trạng bệnh nhân. Đối với các trường hợp bệnh có nhiều lựa chọn thuốc, cơ sở KCB lựa chọn thuốc hợp lý, tránh sử dụng các thuốc có giá thành cao, chi phí điều trị lớn không cần thiết để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT.
- Đối với thuốc Arginin: sử dụng và thanh toán BHYT như hướng dẫn tại Công văn số 2049/BHXH-DVT ngày 01/6/2012 của BHXH Việt Nam.
- Đối với thuốc L-Ornithin - L - aspartat tiêm, viên: đề nghị các cơ sở KCB sử dụng thuốc theo đúng chỉ định được phê duyệt, ưu tiên điều trị tăng amoniac huyết và bệnh não gan khi có dấu hiệu bệnh rõ ràng, không sử dụng như thuốc bổ gan thông thường.
- Đối với thuốc Glutathion, tiêm: ưu tiên sử dụng thuốc đối với chỉ định phòng nhiễm độc thần kinh do dùng cisplastin hoặc oxaliplatin hoặc phòng ngừa tác dụng khi dùng thuốc chống ung thư hoặc tia xạ; hỗ trợ điều trị ngộ độc kim loại nặng hoặc các hợp chất khác.
- Đối với thuốc Glucosamin: cơ quan BHXH chỉ thanh toán chi phí thuốc Glucosamin theo đúng chỉ định điều trị giảm triệu chứng của viêm khớp gối theo hướng dẫn tại Công văn số 6132/QLD-ĐK ngày 16/6/2010 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế (nội dung công văn tham khảo trên website của Cục Quản lý dược).
2. Rà soát danh mục thuốc thành phẩm sử dụng tại các cơ sở KCB được quỹ BHYT thanh toán, thực hiện thanh toán chi phí thuốc đúng quy định, không thanh toán theo chế độ BHYT đối với các chế phẩm đường uống chứa Ginkgo Biloba; Glucosamin; Arginin và L - Ornithin - L - aspartat lưu hành dưới dạng thực phẩm chức năng.
3. Tiếp tục thống kê, xác định chi phí 5 loại thuốc sử dụng tại các cơ sở KCB theo từng quý; thực hiện đánh giá tác động của công tác phối hợp giữa 2 ngành y tế và BHXH trong việc sử dụng hợp lý 5 loại thuốc nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Vụ BHYT; Cục QLKCB; Cục QLD-Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, DVT (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi