TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2527/CT-TTHT
V/v: Báo cáo tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2010”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
- Tổng cục Thuế

Để tiếp tục thực hiện chương trình cảicách thủ tục hành chính về thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngườinộp thuế nắm vững chính sách thuế cũng như thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TPHồ Chí Minh dự định sẽ tổ chức tuần lễ suy nghĩ về thuế với chủ đề: “Lắng ngheý kiến người nộp thuế” nhằm mục đích:

1. Nhấn mạnh cho người nộp thuế biết:cơ quan thuế là người luôn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người nộp thuế

2. Từ lắng nghe ý kiến của nộp thuếsẽ dẫn đến đáp ứng các nguyện vọng của người nộp thuế

3. Từng bước thắt chặt quan hệ tin cậy,tạo niềm tin vào cơ quan thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế luôn luôn làngười bạn đáng tin cậy nhất hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

4. Thông qua chương trình, cơ quan thuếmuốn tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, các thủ tục hành chính về thuế đãđược cải cách đồng thời thông tin cho người nộp thuế về các dịch vụ hỗ trợ màcơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang cung cấp cho người nộp thuế

Tuần lễ suy nghĩ về thuế dự kiến tổchức hàng năm vào tuần lễ cuối cùng của tháng 5 hàng năm, năm 2010 là năm đầu tiênthực hiện chương trình tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” và được tổchức vào tuần lễ từ ngày 24/05/2010 đến hết ngày 30/05/2010, Cục Thuế TP xin báocáo Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục Thuế (đính kèm bản kế hoạch tổ chức chươngtrình tuần lễ suy nghĩ về thuế với chủ đề “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế”)

Cục Thuế TP kính báo cáo Ủy ban nhândân TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế xem xét.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT – TCT
- Vụ TCCB – TCT
- Ban Lãnh đạo Cục
- Các Phòng, các CCT quận, huyện
- Lưu (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨCCHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ SUY NGHĨ VỀ THUẾ VỚI CHỦ ĐỀ CỦA NĂM 2010: “LẮNG NGHE ÝKIẾN NGƯỜI NỘP THUẾ”
(Kèm theo văn bản số 2527/CT-TTHT ngày 29/04/2010)

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhấn mạnh cho người nộp thuế biết:cơ quan thuế là người luôn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người nộp thuế

2. Từ lắng nghe ý kiến của nộp thuếsẽ dẫn đến đáp ứng các nguyện vọng của người nộp thuế

3. Từng bước thắt chặt quan hệ tin cậy,tạo niềm tin vào cơ quan thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế luôn luôn làngười bạn đáng tin cậy, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

4. Thông qua chương trình, cơ quan thuếmuốn tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, thông tin cho người nộp thuế vềcác dịch vụ hỗ trợ mà cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang cung cấp chongười nộp thuế

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN TUẦN LỄ LẮNGNGHE Ý KIẾN NGƯỜI NỘP THUẾ:

Tuần lễ suy nghĩ về thuế với chủ đềcủa năm 2010 sẽ tổ chức từ ngày 24/05/2010 đến hết ngày 30/05/2010

Năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện chươngtrình và dự kiến hàng năm sẽ được tổ chức vào tuần thứ tư của tháng 5 hàng năm.

III. Các hoạt động của tuần lễ lắngnghe ý kiến người nộp thuế:

1. Tổ chức các hội nghị đối thoại lắngnghe ý kiến người nộp thuế: Tại Cục thuế TP và các Chi cục thuế quận huyện (Riêngcác Chi cục Thuế phối hợp với các Ủy ban nhân dân các quận huyện) tổ chức ítnhất 2 buổi lắng nghe và đáp ứng ý kiến người nộp thuế ngay trong tuần lễ lắngnghe ý kiến người nộp thuế (chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tuần lễ tiếptheo)

2. Tổ chức lắng nghe và đáp ứng ý kiếnngười nộp thuế qua các mạng thông tin điện tử, trang web của Cục Thuế, qua Hệthống đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố của Ủy ban nhân dân TP. HồChí Minh.

3. Trong tuần lễ lắng nghe ý kiến ngườinộp thuế (5 ngày) tổ chức riêng 1 bàn (5 nhân viên) bố trí tại trụ sở cơ quanthuế để trực tiếp trả lời ngay những câu hỏi của người nộp thuế nhận được trongtuần.

4. Thông qua các phương tiện thông tinđại chúng, các báo, đài (báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, Pháp luật,…) tổ chức thu thập lắng nghe và đáp ứng ý kiến người nộp thuế. Bố trí cán bộtrả lời những ý kiến do người nộp thuế phản ánh thông qua các Báo, đài ngay khitiếp nhận.

5. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luậtvề thuế cho 3 trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (các trường sẽ cử 1đội 3 sinh viên để tham gia cuộc thi), Cục Thuế TP sẽ tổ chức thi vào ngày30/05/2010

Nội dung thi: thi dưới hình thức bấmchuông trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến pháp luật thuế

Phần thưởng cho chương trình: các Trườngcó các sinh viên tham gia chương trình sẽ được nhận 1 giấy khen về việc thamgia công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật Thuế trên địa bàn TP.HCM, có giảithưởng cho 3 đội đoạt giải nhất (10 triệu đồng và cúp), giải nhì (7 triệu đồng)và giải ba (5 triệu đồng) và một số giải thưởng phụ cho cổ động viên (3 giảimỗi giải: 100.000 đồng).

Chương trình sẽ được phổ biến trên đàitruyền hình trên kênh HTV9 - chương trình phổ biến pháp luật hàng tháng của Cụcthuế TP vào ngày thứ bảy đầu tháng tháng 6/2010

6. Tổ chức tuyên truyền cho tuần lễlắng nghe ý kiến người nộp thuế qua các báo, đài, tờ rơi và các băng rôn trên mộtsố tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh (các Chi cục Thuế quận huyện bố trí một sốbăng rôn (khẩu hiệu sẽ do Cục thuế thông báo) trước và trong thời gian thực hiệntuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế (thời gian trước tuần lễ suy nghĩ vềthuế dự kiến khoảng 1 tuần)

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ chịu tráchnhiệm về nội dung của toàn bộ chương trình, xây dựng kế hoạch chi tiết thựchiện các hoạt động của chương trình và phổ biến cho các Chi cục Thuế để cùngthống nhất triển khai.

Kế hoạch phân công chi tiết cho từngbộ phận, cán bộ thực hiện nội dung chương trình chậm nhất không quá ngày05/5/2010

- Có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố, Tổng cục Thuế sau khi đã có kế hoạch, nội dung chi tiết thực hiệnchương trình đã được Lãnh đạo Cục duyệt. Thời gian chậm nhất trước ngày03/5/2010

- Có văn bản gởi các trường đại họctham gia thực hiện chương trình. Thời gian chậm nhất trước ngày 03/5/2010

- Các Chi cục Thuế quận, huyện chịutrách nhiệm thực hiện các hoạt động của Chương trình quy định tại điểm 1, 3, 4 vàđiểm 6 mục III. Thời gian phổ biến cho các Chi cục Thuế thực hiện vào đầu tháng5/2010 (dự kiến sẽ triển khai cho các Chi cục Thuế tại cuộc họp giao ban côngtác tuyên truyền hỗ trợ vào này 07/05/2010)

- Phòng TTHT phối hợp Phòng Quản trịtài vụ chịu trách nhiệm xây dựng kinh phí và trình lãnh đạo Cục Thuế phê duyệtkinh phí cho chương trình, bố trí hội trường, các phương tiện phục vụ chochương trình

V. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH:

- Thống kê số lượng các câu hỏi và trảlời của Cục Thuế TP, các Chi cục Thuế quận huyện trong tuần lễ lắng nghe ý kiếnngười nộp thuế

- Đánh giá kết quả đạt được trong chươngtrình, mặt đạt được, không đạt được để rút kinh nghiệm thực hiện năm sau

- Có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dânTP và Tổng cục Thuế về kết quả thực hiện chương trình.