Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2539/TCHQ-GSQL
NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HÀNG VIỆN TRỢ

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ vào Công văn số3786 BKH/TMDV ngày 07/6/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp nhận hàngviện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khoá năm2000. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thựchiện như sau:

1. Doanh nghiệp, mặt hàng, trị giá hàng viện trợ tiếp nhậnphải phù hợp với Danh mục kèm theo Công văn này.

2. Khi làm thủ tục nhập khẩu cho loại hàng này, ngoài hồ sơhải quan theo quy định, Hải quan yêu cầu chủ hàng nộp chứng thư giám định số(khối) lượng, chất lượng, tình trạng hàng hoá và tổn thất. Tổ chức giám định sốhàng viện trợ này là Công ty giám định (VINACONTROL).

Đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạocác đơn vị trực thuộc giải quyết thủ tục đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện chohàng viện trợ này.


DANH MỤCMẶT HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN HÀNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI PHI DỰÁN
CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHOÁ 2000
(Phụ lục kèm theo Công văn số3786 BKH/TMDV ngày 7 tháng 6 năm 2001)

STT

Mặt hàng

Số tiền (Tr/Yên)

Đơn vị đầu mối tiếp nhận

1

Săm lốp ôtô

480

160

Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam

160

Công ty XNK thủ công mỹ nghệ

160

Công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT

2

Giấy

680

160

Công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất

160

Công ty kho vận và dịch vụ thương mại

200

Nhà máy bao bì Đông á

160

Công ty vật tư nông nghiệp Hải Phòng

3

Nhôm thỏi

120

120

Công ty xây dựng và thương mại

4

Phân bón SA

120

120

Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An


DANH MỤCMẶT HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN HÀNG
NHẬP KHẨU BẰNG TIỀN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI PHI DỰ ÁN
CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHOÁ 2000
(Phụ lục kèm theo Công văn số3786 BKH/TMDV ngày 7 tháng 6 năm 2001)

STT

Mặt hàng

Số tiền (Tr.Yên)

Đơn vị tiếp nhận

1

Săm lốp ôtô

480

40

Tổng công ty cao su Việt Nam (Bộ NN&PTNT)

40

Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (Bộ NN&PTNT)

40

Công ty thiết bị phụ tùng cơ điện NN (Bộ NN&PTNT)

40

Tổng công ty cơ khí GTVT (Bộ GTVT)

40

Công ty vật tư thiết bị và XD công trình GT (Bộ GTVT)

40

Công ty kinh doanh và XNK (Tcty thuỷ tinh và gốm XD - Bộ XD)

40

Công ty XNK tổng hợp I (Bộ Thương mại)

40

Công ty XNK thủ công mỹ nghệ (Bộ Thương mại)

40

Công ty XNK dịch vụ thương mại (Bộ Thương mại)

40

Công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT (Bộ GTVT)

40

Công ty XNK Hà Tây (UBND tỉnh Hà Tây)

40

Công ty TMDV và XNK Hải Phòng (UBND TP Hải Phòng)

2

Giấy

680

40

Công ty tin học (Thông tấn xã Việt Nam)

40

Công ty kho vận và dịch vụ thương mại (Bộ Thương mại)

40

Công ty SX XNK lâm sản và hàng TTCN (Bộ Thương mại)

40

Công ty vật tư XNK hoá chất (Bộ Công nghiệp)

40

Công ty XNK da giày Sài Gòn (Bộ Công nghiệp)

40

Tổng công ty XNK nông sản và TPCB (Bộ NN&PTNT)

40

Công ty sản xuất XNK thanh niên Việt Nam (TW đoàn)

40

Công ty Nam Hải (Tổng cục Hải quan)

40

Công ty SX KD vật liệu xây dựng (UBND tỉnh Cần Thơ)

40

Nhà máy bao bì Đông Á (UBND tỉnh Khánh Hoà)

40

Công ty vật tư NN Hải Phòng (UBND Tp Hải Phòng)

40

Công ty in bao bì và XNK tổng hợp (Bộ Thủy sản)

40

Công ty XNK Thừa Thiên - Huế (UBND tỉnh TTH)

40

Công ty XNK Hưng Yên (UBND tỉnh Hưng Yên)

40

Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng (UBND Tp Đà Nẵng)

40

Công ty XNK Bắc Ninh (UBND tỉnh Bắc Ninh)

40

Công ty SX XNK tổng hợp Hà Nội (UBND Tp Hà Nội)

3

Nhôm thỏi

120

40

Công ty XNK và xây dựng (Tcty XD Sông Hồng-Bộ XD)

40

Công ty lắp máy và xây dựng số 3 (Tcty lắp máy-Bộ XD)

40

Công ty xây dựng và thương mại (Bộ Giao thông vận tải)

4

Phân bón SA

120

40

Công ty XNK Hai Bà Trưng (UBND Tp Hà Nội)

40

Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An (UBND tỉnh Nghệ An)

40

Công ty lương thực Nghệ An (Bộ NN&PTNT)