BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2553/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đàotạo

Năm học 2008-2009,toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thànhtích trong giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2009phải được tổ chức nghiêm túc, an toàn; đảm bảo cho kết quả thi phản ánh chínhxác, khách quan chất lượng dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) đã cóThông tư số 04/2009 ngày 12/3/2009 về việc ban hành Quy chế thi TNTHPT (gọi tắtlà Quy chế 04) và đã có thông báo về cấu trúc đề thi, hình thức thi TNTHPT năm2009. Để chuẩn bị thật tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng vàtâm lý khi bước vào kỳ thi, yêu cầu các Sở GDĐThướng dẫn các trường THPT thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiệnchương trình, sách giáo khoa và ôn tập TNTHPT

Sở GDĐT chỉ đạocác trường THPT thực hiện theo Hướng dẫn số 694/BGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 02năm 2009 của BGDĐT, đảm bảo việc giảng dạy, học tập và ôn tập chuẩn bị kiếnthức cho kỳ thi phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình THPT, chủyếu là chương trình lớp 12.

2.Tổ chức ôn tập

SởGDĐT hướng dẫn các trường THPT chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thichủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc ôn tập phù hợp với điều kiện địaphương, với khả năng nhận thức của học sinh, cần tổ chức ôn tập nhiều vòng:

a) Ôntập trong quá trình dạy, học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa (CT-SGK)theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ.

b) Ôntập theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹnăng của các bài, các chương khác nhau.

c) Ôntập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của Chương trình THPT, chủ yếu là chương trìnhlớp 12: nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập.

d)Trên cơ sở thực hiện tốt 3 nội dung trên, tổ chức làm một số đề thi thử theocấu trúc đề thi đã được BGDĐT thông báo giúp học sinh nắm vững hình thức thi vàcách thức làm bài thi.

3.Phương pháp ôn tập

Trongthời gian tổ chức ôn tập cho học sinh, giáo viên cần chuẩn bị tốt nội dung ôntập: biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập; hướng dẫn, gợi ý trả lời, đáp ántheo hướng dẫn của Bộ và Sở. Việc chuẩn bị nội dung ôn tập phải phù hợp vớiphương pháp ôn tập:

a)Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập; ôn tập theo nhóm và ôn tập chungcả lớp.

b)Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh; kiểm tra, đánh giá trong nhómhọc tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhậnthông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý.

c)Phân loại học sinh theo khả năng nhận thức, tập trung nhiều hơn cho những họcsinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm chuyên môn, những họcsinh khá giỏi hỗ trợ thêm, ngoài thời gian ôn tập theo kế hoạch ôn tập của cáctrường THPT, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theoyêu cầu của kỳ thi.

4.Cấu trúc đề thi TNTHPT 2009

a) Đối vớicác môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗimôn gồm 2 phần:

- Phần chungcho tất cả thí sinh: ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn (CTC) vàchương trình nâng cao (CTNC);

- Phần riêngcho thí sinh học theo từng chương trình: CTC hoặc CTNC. Thí sinh học chươngtrình nào (CTC hoặc CTNC) phải làm phần riêng của đề thi ứng với chương trìnhđó.

b) Đối với các môn Ngoại ngữ: đề thi mỗi môn chỉcó phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa CTC vàCTNC, không có phần riêng.

c) Học sinh là thí sinh tự do:theo Quy chế 04, thísinh tự do cũng phải thi đủ các môn thi, theo nội dung thi, hình thức thi quyđịnh của năm tổ chức kỳ thi:

- Căncứ vào CT-SGK hiện hành và hướng dẫn ôn tập của từng môn thi để bổ túc thêmkiến thức chưa được học;

- Chủđộng liên hệ với trường THPT, nơi đăng ký dự thi, để tham gia ôn tập chuẩn bịcho kỳ thi;

- Cáctrường có thí sinh tự do tạo điều kiện cho các em được tham gia ôn tập chuẩn bịkiến thức, kỹ năng cho kỳ thi.

5.Phần riêng củađề thi TNTHPT

Tại Điều 21,khoản 7 của Quy chế 04 đã quy định: Thí sinh học chương trình nào (CTC hoặcCTNC) phải làm phần riêng của đề thi, ứng với chương trình đó. Thí sinh làm cảhai phần riêng của đề thi thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm bàilàm phần riêng của đề thi.

a) Thí sinh học ban Khoa học tự nhiên:

- Các môn thi là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: làm phần riêng của đề thi ứng với CTC;

- Các môn thi là Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học: làm phần riêng của đề thi ứng với CTNC.

b) Thí sinh học ban Khoa học xã hội và nhânvăn:

- Các môn thi là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: làm phần riêng của đề thi ứng với CTNC;

- Các môn thi là Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học: làm phần riêng của đề thi ứng với CTC.

c) Thí sinh học ban Cơ bản:

- Cácmôn học theo CTC, SGKbiên soạn theo CTC (kể cả môn học theo CTC, SGK biên soạn theo CTChọc một số chủ đề tự chọn nâng cao):làm phần riêng của đề thi ứng với CTC;

- Cácmôn học theo CTNC, SGKbiên soạn theo CTNC: làm phần riêng của đề thi, ứng với CTNC.

d) Thí sinh học trong trường Trung học phổ thôngkỹ thuật: làm phần riêng của đề thi ứng với CTC đối với tất cả các môn thi.

e) Thí sinhtự do: được quyền chọnmột phần riêng thích hợp của đề thi để làm bài.

6.Đề thi theo chương trình ngoại ngữ 3 năm

Nămhọc 2008-2009, riêng môn ngoại ngữ vẫn đồng thời thực hiện hai chương trình:chương trình ngoại ngữ 3 năm của Chương trình THPT không phân ban và chươngtrình ngoại ngữ 7 năm của Chương trình THPT hiện hành.

MônNgoại ngữ sẽ có đề thi theo chương trình ngoại ngữ 3 năm của Chương trình THPTkhông phân ban dành cho những thí sinh học theo chương trình này.

Nhậnđược công văn này, đề nghị các Sở GDĐT và các trường THPT khẩn trương phổbiến đến giáo viên và học sinh để thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc trongkhi triển khai, cần báo cáo với BGDĐT (quaVụ GDTrH) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Cục KTKĐCLGD (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Châu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2553/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009