Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2555/TCHQ-KTTT
NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 8/6/2001, Tổngcục Thuế (Bộ Tài chính) có Công văn số 2091 TCT/NV3 về việc thuế nhập khẩu mặthàng: tổ lọc dầu đốt dùng cho tàu thuỷ. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Căn cứ Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của BộTài chính.

Mặt hàng: Tổ lọc dầu đốt dùng cho tàu thuỷ, loại sử dụngđộng cơ điện (Công suất 1,5KW) được phân loại theo nguyên tắc sau:

* Trường hợp tổ lọc dầu đốt (bao gồm máy lọc dầu, động cơđiện), trong đó động cơ điện được chế tạo đặc thù để lắp cố định vào máy lọcdầu thì mặt hàng tổ lọc dầu đốt được phân vào Chương 84, nhóm 8421, mã số84212390, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm)

* Trường hợp tổ lọc dầu đốt (bao gồm máy lọc dầu, động cơđiện), trong đó máy lọc dầu và động cơ điện là hai bộ phận độc lập với nhau, đểhoạt động được chúng được nối với nhau bằng bộ phận truyền động hoặc các bộphân khác, thì:

+ Động cơ điện (Công suất 1,5KW) được phân vào chương 85,nhóm 8501, mã số 85012000, hoặc mã số 85013210, hoặc mã số 85014020, hoặc mã số95015210, tuỳ theo đặc điểm cấu tạo (một chiều hay xoay chiều, một pha hay đapha) mà có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% đến 30%.

+ Máy lọc dầu được phân vào Chương 84, nhóm 8421, mã số84212390, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm)

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố căn cứ hàng thựcnhập khẩu và đối chiếu với hướng dẫn trên để tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện.