UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2555/UBND-KTN
V/v quản lý vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thuỷ nội địa.

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Từ đầu năm 2011 đến nay, trong cả nước đã xảy nhiềuvụ tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa tại các vùng hồ, vùng vịnh và một sốtuyến đường thuỷ nội địa, đặc biệt là 4 vụ tai nạn giao thông điển hình, nghiêmtrọng liên quan đến hoạt động tàu chở khách du lịch, nhà hàng nổi như: Nhà hàngnổi 2 tầng Mỹ Khánh, Phong Điền Cần Thơ bị nghiêng chìm làm 2 người bị thương,tàu du lịch 2 tầng Trường Hải chìm tại Vịnh Hạ Long làm chết 12 người, tàu dulịch của Công ty Hải Long chở 8 khách du lịch bị đâm va chìm trên Vịnh Hạ Long(không gây chết người), tàu du lịch Dìn Ký gặp mưa giông, gió lớn chìm trênsông Sài Gòn làm chết 16 người. Một số nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gâyra tai nạn đối với các tàu du lịch, nhà hàng nổi là do chở quá số người quy định,thuyền viên, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên mônphù hợp theo quy định, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không tuân thủ cácquy định về bảo đảm an toàn hoạt động thuỷ nội địa, an toàn phương tiện, quytrình vận hành và khai thác phương tiện, quy định về quản lý vận tải hành kháchdu lịch, ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Đối với tỉnh ta, từ đầu năm 2011 đến nay, tuy chưaxảy ra vụ tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn, nhưng qua báo cáocủa Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra một số tàu du lịch, bến khách dulịch, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 6 năm 2011, đã pháthiện một số sai phạm của một số đơn vị hoạt động vận tải khách du lịch, nhàhàng nổi như không có giấy phép mở bến, không giấy đăng ký kinh doanh, phươngtiện không trang bị đầy đủ phao cứu sinh…, mặc dù các đơn vị này hoạt động rấtlâu. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhân dân đã tự phát hình thành khánhiều tua, tuyến du lịch sinh thái có sử dụng phương tiện thuỷ để đưa, đónkhách (có cả người nước ngoài) đi tham quan, du lịch miệt vườn. Đây là nhữngnguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa rất cao, nhất làtrong mùa mưa bão.

Thực hiện Công văn số 2973/BGTVT-ATGT ngày 24 tháng5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường kiểm tra hoạt động chởkhách du lịch của phương tiện thuỷ; để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷnội địa, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đồng thời chủ động ngăn ngừa,phòng tránh tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, đảm bảo tính mạng, tàisản của nhân dân và khách du lịch; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng cảnhsát giao thông đường thuỷ, công an các huyện, thành phố tăng cường công táctuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý các vi phạm các tàu du lịch, bến kháchdu lịch, bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông, tuyến vận tải hành khách đườngthuỷ nội địa theo tuyến cố định, những điểm hoạt động vận tải khách du lịchbằng đường thuỷ, trong đó cần tập trung xử lý nghiêm các vi phạm như: Chở quátải, quá số người quy định, không phao cứu sinh, không đăng ký, đăng kiểm hoặccó nhưng đã hết hạn, người điều khiển phương tiện không có đầy đủ bằng, chứngchỉ chuyên môn theo quy định. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiệnkhông đảm bảo an toàn kỹ thuật, hoạt động bến khách (có chở khách du lịch)không đủ điều kiện an toàn, hoạt động trái phép.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tăng cường kiểm tra việc cấp giấy phép theo quyđịnh Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thôngvận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợpvới Cảnh sát Giao thông đường thuỷ, Chi cục Đăng kiểm và chính quyền địa phươngtăng cường kiểm tra các tàu du lịch, bến khách du lịch, nhà hàng nổi, bến thuỷnội địa, bến khách ngang sông và các bến phà trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh kịpthời, xử lý kiên quyết đình chỉ lưu hành các loại phương tiện, các bến bãikhông đủ điều kiện về an toàn giao thông.

- Chỉ đạo Đoạn Quản lý giao thông thuỷ bộ phối hợpvới các đơn vị chức năng (theo phân cấp quản lý tuyến đường thuỷ nội địa) vàchính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tháo dỡ các chướng ngại vật nguy hiểm,điều chỉnh hoặc bổ sung, sửa chữa kịp thời các biển báo, phao tiêu trên cáctuyến giao thông đường thuỷ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức kiểm tra các đơn vị hoạt động kinh doanhhành nghề du lịch (trong đó có sử dụng phương tiện thuỷ để vận chuyển khách dulịch) để hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép theo quy định.

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phươngtiện kinh doanh chở khách du lịch trên địa bàn tỉnh các phương tiện chở kháchdu lịch, tàu du lịch làm nhà hàng nổi trên sông, phương tiện nào không đủ điềukiện, không đảm bảo an toàn giao thông thì kiên quyết đình chỉ không cho hoạtđộng. Xử lý nghiêm các đơn vị có phương tiện vi phạm, phương tiện không đủ điềukiện kinh doanh chở khách du lịch.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thôngthuỷ nội địa trên địa bàn; phối hợp với các ngành chức năng tỉnh thực hiện cácbiện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấntổng kiểm tra an toàn giao thông tại các bến khách du lịch, tàu du lịch, bếnkhách ngang sông, bến thuỷ nội địa trên địa bàn phụ trách, kiên quyết đình chỉcác phương tiện, bến bãi không đủ điều kiện về an toàn giao thông; xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm, thông báo kết quả, kiến nghị đề xuất về quản lý hoạtđộng bến tại địa phương gửi về Sở Giao thông vận tải để theo dõi để có biệnpháp hỗ trợ chấn chỉnh.

Trên đây là chỉ đạo một số biện pháp để chấn chỉnhhoạt động của các bến khách ngang sông, bến thuỷ nội địa, tàu chở khách dulịch, nhà hàng nổi trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giámđốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thaovà Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện.

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra đônđốc và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáoUỷ ban nhân dân tỉnh theodõi./.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Hiếu