BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/QLD-CL
V/v thuốc nhập khẩu lưu hành trái phép

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng Công ty Dược Việt Nam
- Các công ty xuất nhập khẩu thuốc

Thời gian vừa qua, các cơ quanchức năng đã phát hiện, bắt giữ một số loại thuốc nhập khẩu, lưu hành, sử dụngtrái phép, trong đó một số loại có khả năng kích dục. Việc buôn bán, sử dụngcác loại thuốc trên gây nguy hại tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân,Cục Quản lý Dược Việt Nam thông báo:

1. Danh mục các thuốc nhậpkhẩu, lưu hành và sử dụng trái phép được phát hiện trong thời gian vừa qua(đính kèm công văn này).

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Y tế các ngành và Tổng Công ty Dược Việt Nam:

- Khẩn trương thông báo cho cáccơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được nhập khẩu, buôn bán và sử dụng cácloại thuốc theo danh mục nói trên;

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặnviệc nhập khẩu, buôn bán và sử dụng các thuốc trong danh mục nêu trên; xử lýcác đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

- Báo cáo kết quả kiểm tra,thanh tra về Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan chứcnăng có liên quan.

Cục Quản lý Dược Việt Nam thôngbáo để các đơn vị biết và thực hiện.

KT/ CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

DANH MỤC

CÁCTHUỐC NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRÁI PHÉP
(Kèm theo công văn số 2562/QLD-CL ngày 18/4/2006 củaCục Quản lý Dược Việt Nam)

Số TT

Tên Trung Quốc

Tên Việt Nam

1

Taiguofen 1000mg

Bột Thái Lan

2

Wei ge wang

Uy ca vương

3

Jian li huang jin

Kiện lực hoàng kim

4

Saoguafu

Tao quả phụ

5

Sanguniubian

Tam cốt ngưu liên

6

Meng nan mo gen C50

Mãnh nam general

7

Chi Qing Nu Lang

Si tình nữ lang

8

Mayi daliwan

Con kiến Dalimany

9

Niu bao jiao nang

Ngưu bảo giao nang

10

Chijiu Zhanshen

Trì cửu chiến thần

11

Jin wei ge lang shen yi hao

Kim uy ca lang thần nhất hiệu

12

Menghu Zeng da wan

Mãnh hổ tăng đa hoàn

13

Pink girl 5ml

14

Qishuibing Nushi zhuangyong yipian jianxiao

Hạt sủi Nữ sĩ chuyên dùng một viên thấy công hiệu

15

Hua hua gongzi

Hoa hoa công tử

16

Shenghuo VAG

17

Chaonong suo pian - SZ

18

Qiangli Wei ge wan

19

Nushi zhuangyong Hongzhizhu

Công lực uy hoàn

20

Mayi lishen

Con kiến thần lực

21

Qiangli Chijiu VAG

Cường lực trì cửu

22

VSD Kangda

VD khương đạt

23

Black Leopard 5ml