BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2566/TCT /AC
V/v Thông báo phát hành Phiếu XKKVCNB, Phiếu XK gửi hàng bán đại lý

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế thông báo phát hành phiếu XKKVCNB, Phiếu XK gửi hàng bán đại lý như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM QUY CÁCH:

- Phiếu XKKVCNB, mẫu 03 PXK-3LL; Phiếu XK gửi hàng bán đại lý, mẫu 04HĐL-3L kích thước 19 cm x 27 cm, có khung viền hoa văn, nền của các liên hoá đơn đều có in hoa văn tinh xảo với các màu tương ứng. Hoá đơn được đánh số liên tục, có ký hiệu từ AA/2003-N và AA/2003-B trở đi, mỗi quyển có 03 số, mối số có 3 liên.

- Giấy in: Liên 2 được in trên giấy đặc chủng, có phủ các sợi phát quang 3 màu xanh, đỏ, vàng, khi chiếu đèn tia cực tím; hoa văn chìm bóng nước hình hoa thị 8 cánh đối xứng và chữ GTGT.

II/ GIÁ BÁN, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN:

1/ Giá bán:

Kể từ ngày 01/8/2003 trở đi, giá bán Phiếu XKKVCNB, mẫu 03 PXK-3LL; phiếu XK gửi hàng bán đại lý, mẫu số 04 HĐL-3LL; kích thước 19 cm x 27 cm, được quy định trong toàn quốc là 15.200 đồng/quyển.

2/ Địa điểm giao nhận:

Cục thuế các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Đại diện Tổng Cục thuế tại các tỉnh phía Nam, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

III/ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG:

Việc phát hành, sử dụng quản lý Phiếu XKKVCNB, Phiếu XK gửi hàng bán đại lý được thực hiện theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn. Các loại Phiếu XKKVCNB, Phiếu XK gửi hàng bán đại lý, ban hành theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ Tài chính vẫn có giá trị sử dụng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế