BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2596/BXD-KTTC
V/v: triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Có danh sách kèm theo

Triển khai thực hiện Nghị địnhsố 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định; Bộ Xây dựng đã cóvăn bản số 1918/BXD-KTTC ngày 06/9/2007 đề nghị:

- Các Bộ rà soát các định mứcchuyên ngành mà các Bộ đã ban hành trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành chuyển thành công bố để làm cơ sở xác định giá xây dựngcông trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Ràsoát các tập đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xâydựng, các định mức đã ban hành hoặc định mức được Bộ Xây dựng ban hành áp dụngriêng tại địa phương (chưa được Bộ Xây dựng công bố trong hệ thống định mứchiện hành) trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chuyểnthành công bố để làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

Hướng dẫn và qui định áp dụngsuất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xâydựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách của địa phương.

- Các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnhcăn cứ các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xâydựng và các văn bản khác có liên quan để tổ chức hướng dẫn việc lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình do mình quản lý.

Kết quả thực hiện các công việcnêu trên gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/10/ 2007, nhưng đến nay, một số Bộ,Uỷ ban nhân dân tỉnh vẫn chưa có báo cáo.

Bộ Xây dựng đề nghị các đồng chíBộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, trách để ách tắc trong thựchiện đầu tư xây dựng công trình. Kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trướcngày 20/12/2007.

Nơi nhận: Như trên;
Văn phòng Chính phủ;
Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực thuộc tw;
Lưu VP, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

DANH SÁCH

UBNDCÁC TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ

TT

TÊN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH

VĂN BẢN CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ UBND CÔNG BỐ

GHI CHÚ

1

AN GIANG

X

2

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

3

BẠC LIÊU

4

BẮC KẠN

5

BẮC GIANG

6

BẮC NINH

7

BẾN TRE

8

BÌNH D­ƯƠNG

9

BÌNH ĐỊNH

X

10

BÌNH PH­ƯỚC

11

BÌNH THUẬN

X

12

CÀ MAU

X

13

CAO BẰNG

14

CẦN THƠ

15

ĐÀ NẴNG

16

ĐĂKLĂK

X

17

ĐỒNG NAI

18

ĐỒNG THÁP

19

ĐIỆN BIÊN

X

20

ĐẮC NÔNG

X

21

GIA LAI

22

HÀ GIANG

23

HÀ NAM

24

HÀ NỘI

25

HÀ TÂY

X

26

HÀ TĨNH

27

HẢI D­ƯƠNG

28

HẢI PHÒNG

29

HOÀ BÌNH

X

30

H­ƯNG YÊN

31

KHÁNH HOÀ

32

HẬU GIANG

33

KIÊN GIANG

34

KON TUM

35

LAI CHÂU

X

36

LẠNG SƠN

37

LÀO CAI

38

LÂM ĐỒNG

X

39

LONG AN

X

40

NAM ĐỊNH

41

NGHỆ AN

42

NINH BÌNH

43

NINH THUẬN

44

PHÚ THỌ

45

PHÚ YÊN

46

QUẢNG BÌNH

47

QUẢNG NAM

48

QUẢNG NGÃI

49

QUẢNG NINH

X

50

QUẢNG TRỊ

51

SÓC TRĂNG

52

SƠN LA

X

53

TÂY NINH

X

54

THÁI BÌNH

55

THÁI NGUYÊN

56

THANH HOÁ

X

57

TP HỒ CHÍ MINH

X

58

THỪA THIÊN - HUẾ

59

TIỀN GIANG

60

TRÀ VINH

X

61

TUYÊN QUANG

62

VĨNH LONG

X

63

VĨNH PHÚC

64

YÊN BÁI

Ghi chú: dấu (x) là những đơn vịđã thực hiện