BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2598/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM đá quý nữ trang ThầnChâu Ngọc Việt;
(31 Nguyễn Công Trứ,Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 61356/CT-HTr ngày 03/12/2014 của Cục Thuế TP Hà Nộibáo cáo và xin hướng dẫn về hoạt động chế tác vàng bạc, đá quý của Công ty TNHHThương mại đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt và công văn của Công ty TNHHThương mại đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt.

Theo trình bày trong công văn của Cục thuế và công văn củaCông ty TNHH Thương mại đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt có nội dung: Năm2009 Công ty TNHH Thương mại đá quý Nữ trang Thần Châu Ngọc Việt nhập khẩu 01khối ngọc bích nặng 35 tấn từ Myanmar về Việt Nam để chế tác 01 Pho tượng PhậtTổ Thích Ca Mâu Ni từ ngọc nguyên khối...Trong đại lễ khởi công chế tác tượng phật ngọc ngày 18/01/2010, Ông ĐàoTrọng Cường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại đá quý Nữ trang Thần ChâuNgọc Việt đã tuyên bố trong Đạilễ: “Xin được dân tặng Pho tượng phật ngọc thích ca mâu ni cho đất nước và Phậtgiáo nước nhà.”

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt đ nghị Tổng cục Thuế không thu hồi lạithuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị khối ngọc bích nhập khẩu để chế tác Photượng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Tài chính đã công văn gửi Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đềnghị Giáo Hội Phật Giáo có ý kiến.

Ngày 16/6/2015 Hội đồng trị sự - Giáo Hội phật giáo Việt Namcó công văn số 102/CV-HĐTS gửi Bộ Tài chính với nội dung:

Cho đến thời điểm này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa được biết việc dângtặng và chưa nhận được văn bản chính thức nào từ Công ty TNHH TM đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt về việchiến cúng pho tượng đá quý nêu trong công văn của Bộ Tài chính.”

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại đá quý nữ trang Thần Châu NgọcViệt nghiên cứu ý kiến nêu trên của Hội đồng trị sự - Giáo Hội phật giáo ViệtNam để làm rõ mục đích sử dụng của Công ty đối với pho tượng phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác từ khối ngọc bíchnhập khẩu từ Myanmar để Tổng cục Thuế có căn cứ báo cáo Bộ Tài chính xử lý.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại đá quý nữtrang Thần Châu Ngọc Việt được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
-
Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân