BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2599/SĐH
V/v Tuyển sinh đi học SĐH tại CH slovakia, Ucraina năm 2003

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ, Ngành, Cơ quan ngang Bộ

Năm học 2003-2004, Cộng hoà Slovakia dành cho Việt Nam 02 suất học bổng để du học để đào tạo tiến sĩ. Ucraina dành cho Việt Nam 10 suất học bổng đào tạo tiến sĩ và 05 suất học bổng thực tập sinh khoa học. Lĩnh vực đạo tạo thuộc tất cả các ngành khoa học. Thời gian đào tạo 03 năm. Kinh phí học tập, học bổng do Bạn đài thọ. Ngoài LHS được hưởng phụ cấp thêm hàng tháng, vé máy bay đi và về do Chính phủ Việt Nam cấp theo quy định hiện hành.

Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị các Cơ quan cử các cán bộ có đủ điều kiện tham dự tuyển đi học sau đại học tại Slovakia và Ucraina, Chỉ tiêu dự tuyển không hạn chế.

1. Điều kiện đi học:

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau dây có thể nộp hồ sơ dự tuyển:

- Tốt nghiệp đại học

- Đối với học bổng tại Slovakia: Ưu tiên những người đã tốt nghiệp ĐH tại cộng hoà Séc hoặc Slovakia và có bằng thạc sĩ.

- Đối với học bổng đi học tại Ucraina: Yêu cầu tốt nghiệp đại học tại các nước cộng hoà thuộc Liên xô cũ. Ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại ucraina và được nơi đào tạo tiếp nhận làm chuyển tiếp sinh.

- Công tác(hợp đồng biên chế) trong các cơ quan Nhà nước, thời gian 1 năm trở lên và được cơ quan đồng ý cử đi học.

- Tuổi không quá 40.

- Xin học đúng ngành đã được đào tạo

2. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Bản sao bằng đại học, bằng thạc sĩ, kèm theo bảng điểm học tập.

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ.

(Các bản sao phải có công chứng Nhà nước)

- Phiếu đăng ký đi học nước ngoài (theo mẫu đã gửi các Bộ ngành những năm trước)

- Công văn cử đi học của Cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gửi về Vụ Sau đại học, Bộ giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/4/2003.

Điện thoại (04) 8694988. (chuyên viên phụ trách: Vũ Bích Ngân)

TL BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Nhung