Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Các nội dung sau đây của Văn Bản đã bị sửa đổi:
- Nội dung trong bảng này được sửa đổi bởi Điểm 1.1 Điều 1 Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2010

Click vào đây để xem nội dung:


1.1. Việc điều chỉnh trên được áp dụng đối với các dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá sau đây:
.....
- Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt - công bố theo Công văn số 26/UBND-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Xem nội dung VB


- Nội dung trong bảng này được sửa đổi bởi Điểm 1.1 Điều 1 Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2009

Click vào đây để xem nội dung:


Điều 1. Điều chỉnh dự toán Điều chỉnh dự toán đối với những khối lượng thuộc công trình, gói thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện kể từ ngày 01/01/2009 như sau:

1.1. Chi phí nhân công nhóm I và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được nhân với hệ số điều chỉnh:
(bẩng kèm theo)
Việc điều chỉnh trên được áp dụng đối với các dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá sau đây:
...
- Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt - công bố theo văn bản số 26/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Xem nội dung VB


- Nội dung trong bảng này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2011

Click vào đây để xem nội dung:


Điều 1. Điều chỉnh dự toán:

Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện kể từ ngày 01/10/2011 như sau:

1. Chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành được nhân với hệ số điều chỉnh:
(bảng kèm theo)
Trong đó:

- Khu vực 2: Mức lương tối thiểu điều chỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP là 1.780.000đ/tháng; bao gồm thành phố Rạch Giá.

- Khu vực 3: Mức lương tối thiểu điều chỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP là 1.550.000đ/tháng; bao gồm thị xã Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc, Kiên Hải, Châu Thành, Giang Thành.

- Khu vực 4: Mức lương tối thiểu điều chỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP là 1.400.000đ/tháng; bao gồm các huyện còn lại trong tỉnh.

- Các bộ đơn giá loại 1 bao gồm:
......
+ Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt - Công bố theo Văn bản số 26/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang;

Xem nội dung VB