ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2600/SYT-HĐQLCLKCB
V/v khuyến cáo hoạt động an toàn người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Giám đốc các bệnh viện công lập vàngoài công lập

Qua đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề an toàn người bệnh, nhằmđẩy mạnh công tác quản lý chất lượng bệnh viện, trong đó hoạt động an toàn ngườibệnh là ưu tiên hàng đầu.

Ban An toàn người bệnh thuộc hội đồng Quản lý chất lượngkhám chữa bệnh Sở Y tế đã xây dựng nội dung khuyến cáo nhằm hạn chế thấp nhấtcác nguy cơ tai biến điều trị có thể xảy ra. Đây là cơ sở để Ban an toàn ngườibệnh tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động an toàn người bệnh tại bệnh việntrong những đợt kiểm tra tiếp theo.

Giám đốc Sở Y tế ban hành Khuyến cáo hoạt động an toàn ngườibệnh đến Giám đốc các bệnh viện để tổ chức thực hiện (đính kèm nội dung khuyếncáo).

Nơi nhận:- Như trên (để thực hiện);
-
Chủ tịch HĐQLCLKCB;- Các Phó CT HĐQLCLKCB;- Lưu VT, HĐQLCLKCB(NTT-90b)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Bỉnh

KHUYẾN CÁO TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ANTOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo công văn số2600/SYT-HĐQLCLKCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Sở Y tế)

1. An toàn người bệnh là mục tiêu hàng đầu trong hoạt độngquản lý chất lượng bệnh viện. Hoạt động an toàn người bệnh được thể hiện trongkế hoạch hoạt động hàng năm của bệnh viện và của từng khoa phòng, định kỳ có sơkết và tổng kết.

2. Bệnh viện có phân bổ nguồn lực hợp lý cho hoạt động antoàn người bệnh, nhất là nhân lực và các phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạtđộng chăm sóc và theo dõi người bệnh.

3. Lãnh đạo bệnh viện tổ chức giao ban chuyên đề an toàn ngườibệnh định kỳ và đột xuất với từng khoa để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ và thúc đẩycác hoạt động liên quan đến an toàn người bệnh.

4. Thành lập Ban an toàn người bệnh thuộc Hội đồng Quản lýchất lượng bệnh viện, thành phần Ban an toàn người bệnh có đủ thành phần đại diệncác khoa phòng trong bệnh viện có liên quan đến quy trình chẩn đoán, điều trịvà chăm sóc người bệnh.

5. Ban an toàn người bệnh triển khai hoạt động báo cáo sự cốtự nguyện đến tất cả nhân viên trong bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện có hình thứcđộng viên và khuyến khích nhân viên báo cáo sự cố tự nguyện.

6. Triển khai các hoạt động chủ động giám sát sự cố liênquan đến an toàn người bệnh qua hồ sơ bệnh án những bệnh nhân tử vong, bệnhnhân có thời gian điều trị kéo dài, bệnh nhân tái nhập viện và bệnh nhân chuyểnviện.

7. Ban an toàn người bệnh tổ chức họp định kỳ hàng tháng vàhọp đột xuất để đánh giá tình hình tai biến điều trị qua báo cáo tự nguyện, quahoạt động giám sát chủ động; phân tích những nguyên nhân hoặc yếu tố có liênquan, đề xuất cho lãnh đạo bệnh viện các giải pháp cải tiến hoặc chấn chỉnh.

8. Tình hình tai biến điều trị, nguyên nhân tai biến, giảipháp phòng ngừa được thông tin kịp thời và thường xuyên cho nhân viên của bệnhviện biết để tránh lặp lại ở khoa khác.

9. Xây dựng và triển khai chương trình huấn luyện cho nhân viên mới (bác sỹ,điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý), có nội dung an toàn người bệnhphù hợp cho từng đối tượng.

10. Xây dựng và triển khai quy trình thẩm định cho phép bácsỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, can thiệp điều trịcó nguy cơ cao.

11. Các nguy cơ tai biến, cách phòng ngừa, và xử trí khi taibiến xảy ra khi thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị cần được xây dựng lồngghép vào các quy trình kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp điều trị của bác sĩ vàcác quy trình chăm sóc điều dưỡng.

12. Tổ chức huấn luyện chuyên đề an toàn người bệnh trong mộtsố lĩnh vực được ghi nhận có tần suất tai biến cao như trong sử dụng thuốc,trong truyền máu và các sản phẩm của máu và trong thủ thuật, phẫu thuật.

13. Xây dựng và triển khai các hoạt động “phản ứng nhanh”như quy trình phối hợp cấp cứu khẩn cấp (Báo động đỏ) để phối hợp các khoaphòng có liên quan kịp thời xử trí những trường hợp bệnh lý nặng và phức tạpliên quan đến nhiều chuyên khoa có nguy cơ tử vong cao; đội cấp cứu nội viện(Code Blue) để kịp thời hỗ trợ các khoa cấp cứu những trường hợp bệnh nhân nộitrú đột ngột trở nặng đe dọa tính mạng.

14. Triển khai hoạt động dược lâm sàng, dược sĩ trực tiếptham vấn sử dụng thuốc hợp lý cho bác sĩ tại các khoa lâm sàng có nguy cơ cao,hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh nội trú và khu vực phòng khám.

15. Bệnh viện ban hành quy định và tổ chức kiểm tra giám sátviệc tuân thủ hội chẩn phẫu thuật theo quy định, bác sĩ phẫu thuật thăm khám bệnhnhân trước phẫu thuật.

16. Xây dựng và triển khai, giám sát các quy trình đảm bảochống nhầm lẫn người bệnh trong cấp phát thuốc (5 đúng theo quy định của Bộ Y tế),trong phẫu thuật (3 đúng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới) và các quytrình chống nhầm lẫn trong xét nghiệm.

17. Triển khai và giám sát tuân thủ “Hướng dẫn tiêm an toàntại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” của Bộ Y tế; các bảng kiểm y dụng cụ tạiphòng mổ và các khoa có can thiệp thủ thuật xâm lấn.

18. Đối với những trang thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao đểđảm bảo an toàn cho người bệnh khi sử dụng: bệnh viện có phân công người chịutrách nhiệm kiểm tra, cân chỉnh lại máy trước khi sử dụng lại cho bệnh nhânkhác.

19. Xây dựng hệ thống nhắc để tránh nhầm lẫn trong sử dụngthuốc, nhất là những thuốc có hình thức đóng gói giống nhau, tên gọi giốngnhau; bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc. Ứng dụng công nghệ thông tin tránh nhầmlẫn trong kê đơn.

20. Xây dựng và triển khai quy trình hợp lý và tuân thủ luậtkhám bệnh - chữa bệnh khi có bức xúc, thưa kiện của gia đình liên quan đến taibiến điều trị.

HỘI ĐỒNG QLCL KHÁM CHỮA BỆNHBAN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH