BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/BTC-TCDT
V/v báo cáo công tác xuất cấp, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng hàng DTQG năm 2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- UBND các tỉnh, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Sóc Trăng, Nam Định, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Quảng Bình, Ninh Thuận, Yên Bái, Bắc Kạn, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Bình Thuận, Hòa Bình, Tiền Giang, Bình Định, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Nghệ An, Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Nam, Long An, Khánh Hòa, Hưng Yên, Quảng Ninh, Kon Tum, Phú Yên, Sơn La, Quảng Trị.

Năm 2012, để giúp các địa phương phòng chống, khắc phục hậuquả của thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hộivà thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết địnhgiao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xuất cấp các mặthàng được phân công quản lý và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương cótrách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Căn cứ vào chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 195/2009/TT-BTC ngày 5/10/2009 của Bộ Tài chính quy định về giao nhận, quản lý,phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứutrợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiêntai, hỏa hoạn, dịch bệnh; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báocáo công tác xuất cấp hàng và công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối sử dụnghàng cứu trợ, hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2012 và gửi về Bộ Tài chínhtrước ngày 15/3/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí