CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 272/CP-VH
V/v kết thúc hoạt động của Tổ Công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ,
- Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

Xét báo cáo số 434/TCT-XKT ngày 28 tháng 2 năm 2003 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; xét thấy Tổ công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; căn cứ tình hình thực tế Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo;

- Chấm dứt hoạt động của Tổ công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 9 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Giao thanh tra Nhà nước tiếp nhận 7 vụ việc mà Thủ tướng Chính phủ giao nhưng chưa giải quyết xong (danh sách kèm theo) và những tồn đọng khác của Tổ công tác 35 để tiếp tục giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH NHỮNG VỤ VIỆC CHUYỂN GIAO THANH TRA NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT

(kèm theo Công văn số 272/CP-VH ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ )

1. Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Chi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuật, Tỉnh Đắc Lắc tranh chấp đất đai tại 244 đường Nguyễn Tất Thành thành phố Buôn Ma Thuật với ông Nguyễn Văn Lộc (công văn số 797/VPCP-VH ngày 18/2/2002 của Văn Phòng Chính Phủ). Tổ Công tác đã có bản dự thảo báo cáo kết luận, nhưng do người khiếu nại chưa nhất trí, nên Tổ Công tác chưa trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Khiếu nại của ông Ngũ Hữu Ngật, trú tại 22 Nhị Hà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà yêu cầu đền bù giá đất thổ cư (công văn số 5997/VPCP-VH 25/10/2002 của Văn Phòng Chính Phủ). Tổ Công tác đã kiểm tra, xem xét nhưng chưa trao đổi trong Tổ Công tác để có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Khiếu nại của ông Dương Bổn và Trần Thị Ngọc Quyên ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội liên quan đến việc thanh lý tài sản khi chuyển đổi từ HTX mua bán phường Nam Đồng sang HTX cổ phần Nam Đồng và một số vấn đề liên quan khác (công văn số 4761/VPCP-VH 29/8/2002 của Văn Phòng Chính Phủ). Tổ Công tác đã kiểm tra, xem xét nhưng chưa trao đổi trong Tổ Công tác để có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Khiếu nại của bà Dương Ngọc Hoa, trú tại khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đòi lại đất cũ (công văn số 38/VPCP-VH 3/1/2003 của Văn Phòng Chính Phủ). Tổ Công tác đã cùng một số thành viên của Tổ đã kiểm tra, vụ việc đã rõ, nhưng chưa kịp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

5. Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tình trú tại 211, Lạch Tray, quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đòi lại nhà, đất đai tại thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng (công văn số 6648/VPCP-VH 29/11/2002 của Văn Phòng Chính Phủ). Tổ Công tác đã kiểm tra, xem xét nhưng chưa trao đổi trong Tổ Công tác để có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

6. Khiếu nại của bà Bùi Thị Vân, trú tại 179 Trần Nhân Tôn, P2, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xin lại nhà 140 Ngô Gia Tự, P9, quận 10 (Công văn số 5900/VPCP-VH 3/12/2001 của Văn Phòng Chính Phủ). Tổ Công tác đã kiểm tra, xem xét, nhưng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sẽ có báo cáo biện xử lý cụ thể, nhưng cho đến nay thành phố chưa có báo cáo, nên Tổ Công tác chưa trình Thủ tướng Chính phủ.

7. Khiếu nại của bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Vĩnh ở tỉnh Long An, Tổ Công tác đã có báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Nhưng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An có báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu ý kiến chưa nhất trí với kết luận, kiến nghị của Tổ Công tác, nên chưa giải quyết được dứt điểm.