BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2724/TM-XNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC GIAO HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ NĂM 2003
(Thương nhân có năng lực sản xuất lớn, từ 1400 thiết bị trở lên)

Cat. 338/339 Đơn vị tính: Tá

STT

Tên thương nhân

Hạn ngạch
bổ sung

1

Công ty may Việt tiến

16,364

2

Công ty Legamex

7,532

3

Công ty may Nhà bè

6,720

4

Công ty may Đức giang

6,620

5

Công ty may Thăng Long

6,000

6

Công ty TNHH VIETNAM KNITWEAR

6,000

7

Công ty may hưng yên(hugaco)

5,800

8

Công ty SX XNK Bình Dương

5,700

9

Công ty Dệt may Huế

5,546

10

Công ty may Chiến thắng (CHIGARMEX)

5,518

11

Công ty may phương đông (fugamex)

5,060

12

Công ty Dệt May 29/3

4,926

13

Công ty TNHH Quốc tế Chutex

4,800

14

Công ty Dệt may Hoà Thọ

4,730

15

Công ty dệt_may hà nội (hanosimex)

4,642

16

Công ty CP May Sài Gòn 3 (Gatexim)

4,576

17

Công ty TNHH Kollan

4,330

18

Công ty CP may Sài Gòn 2

4,284

19

Công ty may đáp Cầu

4,278

20

Công ty CP may Hồ Gươm

4,220

21

Công ty XNK Tỉnh Thái Bình ( UNIMEX THAIBINH)

4,078

22

Công ty Panko vina

4,000

23

Công ty Dệt Thắng Lợi

3,900

24

Công ty TNHH Saigon Knitwear

3,866

25

Công ty TNHH Vina Korea (Vina Korea Co. Ltd)

3,702

26

Công ty sx xnk may sài gòn

3,600

27

Công ty TNHH Nobland Việt Nam

3,600

28

Công ty Dệt may Thành Công

3,454

29

Công ty TNHH may thêu An Phước

3,444

30

Công ty Happytex Việt Nam

3,400

31

Công ty TNHH hansae việt nam (hansea vietnam co.ltd)

3,400

32

Công ty TNHH Han-Soll Vina (HSV)

3,400

33

Công ty LD Shing Việt

3,286

34

Công ty TNHH may Minh Hoàng

3,220

35

Công ty TNHH Beautec Vina Co., Ltd

4,600

36

Công ty SX- XNK Dệt may đà Nẵng

3,180

37

Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen

3,178

38

Công ty Dệt may XK Bình định

3,122

39

XN may XK Thanh Trì

3,100

40

Công ty CP Sao Mai

3,000

41

Công ty May 40

3,000

42

Công ty TNHH E-Land Việt Nam

3,000

43

Công ty may II hảI dương

2,900

44

Công ty May Tiền Tiến

2,900

45

Công ty Dệt đông á

2,824

46

Công ty TNHH C.K Việt Nam

2,800

199,976

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

THAY MẶT HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
Lê Văn Đạo