BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu xe ôtô cũ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài chính nhận được công văn không số ngày 17/11/2012 củaTrung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc (Trung tâm) về việc xửlý thuế đối với chiếc xe ôtô cũ hiệu Honda Civic mua từ Lào (công văn do Vănphòng Chủ tịch nước chuyển). Theo trình bày tại công văn, để phục vụ việc đưađón nghệ nhân, nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu cao niên, Trung tâm có mua 01chiếc xe ôtô cũ hiệu Honda Civic. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại phần III Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của Liên bộ: Thương mại, Giaothông vận tải, Tài chính, Công an hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô chở ngườidưới 16 chỗ đã qua sử dụng và Thông tư số 19/2009/TT-BTC ngày 7/7/2009 của BộCông thương; Thì:

- Xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu không được quá 5 năm tínhtừ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam.

- Xe ôtô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu tại 5 cửa khẩucảng biển, cụ thể: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và BàRịa Vũng Tàu.

Do chiếc xe ôtô nêu trên đã quá thời hạn 5 năm kể từ ngàysản xuất (theo trình bày của Trung tâm thì chiếc được sản xuất năm 2007 và đượctạm nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ Cầu Treo - Cục Hảiquan Hà tĩnh và chưa hoàn thành thủ tục hải quan, chưa được đưa vào sử dụng).Do đó, để có cơ sở xử lý thuế đối với chiếc xe, Bộ Tài chính đề nghị Bộ CôngThương có ý kiến về việc nhập khẩu chiếc xe ô tô trên.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn