BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 274/BHXH-CST
V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố;
- Các đại lý thu bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh/thành phố năm 2021, như sau:

1. Nhận khám chữa bệnh BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Quảng Ninh

22-282

TYT phường Đông Mai – Quảng Yên

Được cấp

2

Quảng Ninh

22-064

TYT phường Minh Thành – Quảng Yên

Được cấp

3

Yên Bái

15-050

Bệnh viện ĐK Trường Đức

Được cấp

4

Sóc Trăng

91-168

PK CN Cty TNHH Hoàng Tuấn – TT Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

Được cấp

5

Bắc Giang

24-297

PKĐK Tâm Việt thuộc CN Cty CP Đông nam dược Bắc Giang

Được cấp

6

Bắc Giang

24-298

PKĐK Tâm Phúc thuộc CN Cty CP y tế Tâm Phúc

Được cấp

7

Bắc Giang

24-300

PKĐK Trường Đăng thuộc Cty CP y tế Trường Đăng

Được cấp

8

Nam Định

36-098

PKĐK Bảo An Cty CP DV y tế PKĐK Bảo An

Được cấp

9

Nam Định

36-957

PKĐK An Nhiên 3 – Cty TNHH DV Y dược An Nhiên

Được cấp

10

Đồng Nai

75-416

PKĐK Quốc tế Sỹ Mỹ - Taekwang 2

Được cấp

11

Khánh Hòa

56-191

CN Cty CP BVĐK quốc tế Vinmec – BVĐK Quốc tế Vinmec Nha Trang

Được cấp

12

Khánh Hòa

56-194

Cty TNHH MTV PKĐK Nhân Tín

Được cấp

13

Bình Phước

70-100

Phòng khám đa khoa Vũ Anh

Được cấp

14

Phú Yên

54-162

PKĐK Đức Tín thuộc CN Cty TNHH Dược phẩm Đức Tín

Được cấp

15

Hải Dương

30-381

PKĐK Phúc Hưng thuộc Cty CP y tế kỹ thuật cao Vạn Phúc Thành

Được cấp

16

Bình Định

52-208

Bệnh viện Bình Định

Được cấp

17

Thanh Hóa

38-786

PKĐK An Thịnh

Được cấp

18

Thanh Hóa

38-787

PKĐK Hồng Phát

Được cấp

19

Thanh Hóa

38-788

PKĐK An Phúc

Được cấp

20

Thanh Hóa

38-791

PKD9K Chợ Kho

Được cấp

21

Thanh Hóa

38-793

PKĐK Mai Thanh

Được cấp

2. Chấm dứt hợp hợp đồng:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Nghệ An

40-565

Bệnh viện Da Liễu Nghệ An

Không nhận

2

Quảng Ninh

22-018

PKĐK khu vực Biểu Nghi thuộc TTYT thị xã Quảng Yên

Không nhận

3

Đồng Nai

75-199

PKĐK KV Thanh Sơn thuộc BVĐK KV Định Quán

Không nhận

4

Đồng Nai

75-029

PKĐK KV Phú Túc thuộc BVĐK KV Định Quán

Không nhận

5

Đồng Nai

75-230

PKĐK KV Phú Lập thuộc TTYT huyện Tân Phú

Không nhận

6

Đồng Nai

75-165

PKĐK KV Cây Giáo thuộc TTYT huyện Trảng Bom

Không nhận

7

Đồng Nai

75-031

PKĐK KV Xuân Hưng thuộc TTYT huyện Xuân Lộc

Không nhận

8

Đồng Nai

75-028

PKĐK KV Long Phước thuộc BVĐK KV Long Thành

Không nhận

9

Nam Định

36-045

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Không nhận

10

Hà Nội

01-042

Cty TNHH KCB và tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh

Không nhận

11

Hà Nội

01-110

Y tế cơ quan trường Đại học Y Hà Nội

Không nhận

12

Quảng Nam

49-076

PKĐK KCN Điện Nam –Điện Ngọc

Không nhận

13

Cao Bằng

04-213

Bệnh xá Quân dân Y 44, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

Không nhận

14

Cao Bằng

04-021

Bệnh xá Đoàn kinh tế - Quốc phòng 799

Không nhận

15

Bạc Liêu

98-495

Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu

Không nhận

16

Bình Định

52-203

Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Định – phần mở rộng

Không nhận

17

Hà Giang

02-147

TYT xã Bản Péo thuộc TTYT huyện Hoàng Su Phì

Không nhận

18

Hà Nội

01-937

TT thừa kế ứng dụng Đông Y

Không nhận

3. Đổi tên cơ sở KCB BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB cũ

Tên cơ sở KCB mới

1

Bắc Ninh

27-666

PKĐK Thiện Nhân

Bệnh viện ĐK Thiện Nhân

2

Thái Nguyên

19-019

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa

Bệnh viện Trường ĐH Y – Dược, trực thuộc Trường ĐH Y-Dược, ĐH Thái Nguyên

3

Đồng Nai

75-296

PKĐK Tâm An Pou chen – CN Cty TNHH Xây dựng – Y tế Tâm An

PKĐK Tâm An Pou chen – CN Cty TNHH Xây Y khoa Tâm Anh

4

Đồng Nai

75-287

Cty TNHH bệnh viện Sài Gòn Tam Phước – PKĐK

Cty TNHH PKĐK Sài Gòn Tam Phước

5

Đồng Nai

75-265

CN Cty CP TMDV Huỳnh Phụng – PKĐK Hoàng Dũng

CN Cty CP đầu tư phát triển Thiện Bảo Phúc – PKĐK Hoàng Dũng

6

Đồng Nai

75-271

Cty CP DV Y tế Bệnh viện Mẹ Âu Cơ

Cty CP DV Y tế Bệnh viện Âu Cơ

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ (để biết);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- BHXH TP.Thủ Đức, các quận, huyện (để thực hiện);
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT, CST(Nhàn).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến