BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2773TCT/NV2
V/v một số vướng mắc khi hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX

Trả lời công văn số 1063/IN-TCKT ngày 17/6/2003 của Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX về “một số vướng mắc khi hoàn thuế”, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp 1: Việc Công ty Xuất Nhập khẩu INTIMEX có ý kiến hợp đồng uỷ thác xuất khẩu với Công ty sản xuất và Thương mại Thái Hoà. Công ty SX và TM Thái Hoà đã uỷ quyền cho Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, đã có văn bản chấp nhận cảu Công ty XNK INTIMEX. Khách hàng ngoại đã thanh toán tiền hàng của lô hàng xuất qua Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Vậy Công ty XNK INTIMEX được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của lô hàng mà Công ty đã ký hợp đồng uỷ thác xuất khẩu với Công ty SX và TM Thái Hà nêu trên.

- Trường hợp 2: Công ty XNK INTIMEX được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hoá đơn mua hàng mà ngày phát hành hoá đơn trùng với ngày thực xuất trên Tờ khai Hải quan, khi số tiền của lô hàng xuất khẩu đã được khách hàng ngoại thanh toán qua Ngân hàng.

- Trường hợp 3: Để đảm bảo giao hàng đúng hợp thời hạn theo hợp đồng xuất khẩu đã ký với khách hàng nước ngoài, do lượng hàng xuất bị thiếu, nên Công ty đã mượn hàng của đơn vị bạn (có biên bản thảo luận giữa hai bên). Sau khi hàng đã xuất, Công ty mua hàng vào để hoàn trả lại lượng hàng đã mượn của đơn vị bạn thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hoá đơn mua hàng theo quy định. Riêng lô hàng mượn để xuất khẩu không được khấu trừ thuế đầu vào.

- Trường hợp 4: Ngày 15/8/2002 Công ty XNK INTIMEX ký hợp đồng xuất khẩu số INT-AV với Công ty A.V PLUS UKRAINA; phương thức thanh toán 100% trị giá lô hàng bằng tiền mặt do đại diện của khách hàng chi trả tại Hà Nội. Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính quy định: các cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ phải thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ xuất khẩu qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư có hiệu lực ngày 1/10/2002). Vậy Công ty XNK INTIMEX được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tương ứng với số tiền khách hàng ngoại đã thanh toán trước ngày 01/10/2002 cho hợp đồng nêu trên; phần tiền mặt chi trả sau 01/10/2002 không được khấu trừ, hoàn thuế./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc