BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2790/BKHĐT-KTCN
V/v xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 4324/BTC-TCHQ ngày 04/04/2011 của Bộ Tài chính về việc Công ty TNHH một thànhviên Keangnam Vina xin xác nhận một số mặt hàng là vật tư xây dựng trong nướcchưa sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Qua đối chiếu với danh mục vậttư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 và Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư và tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 66/BXD-VLXDngày 20/8/2008, 67/BXD-VLXD ngày 20/08/2008; 27/BXD-KHCN ngày 18/01/2010; 53/BXD-VLXD ngày 16/7/2009; 486/BXD-KHCN ngày 12/11/2009; 189/BXD-KHCN ngày 11/05/2010; 218/BXD-KHCN ngày 25/5/2010; Danh mục hàng hóa kèm theo văn bản số CV-KNE-2310-2010ngày 23/10/2010 của Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư xác nhận những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được như sau:

1. Mặt hàng thang máy chở khách(loại có hộp số, loại không hộp số: và loại thang máy không buồng máy) tốc độcao (vận tốc lớn hơn 2,5 m/giây), độ bền và độ an toàn cao, là loại phương tiệncó tính năng vượt trội hơn so với các loại thang máy khác nên trong nước hiệnchưa có doanh nghiệp nào sản xuất được

2. Các mặt hàng: Hệ thống bơm(loại có khả năng chịu áp suất cao, áp lực lớn), Hệ thống màng lọc PE (Chốngkhuẩn cho bể nước), Hệ thống điều hoà (loại công nghệ cao, công suất lớn) làcác vật tư và thiết bị đồng bộ có tính năng kỹ thuật vượt trội, chưa có trongdanh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo thông tưsố 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Mặt hàng: Kính và các vật tưđồng bộ kèm theo (thi công bề mặt ngoài của công trình, có thể chịu được độngđất lên đến 7 độ Richte, có khả năng cách nhiệt và cách âm không bị đọng sươnghay đổ mồ hôi trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng chống lại tia cực tímvà tia tử ngoại có hại) có tính năng vượt trội hiện nay trong nước chưa sảnxuất được.

4. Các mặt hàng: Khớp nối thépxây dựng bằng thép loại D22, D25, D29, D32 (Steel fitting for steel rodconnection), mặt hàng Gỗ dán tráng phim làm cốp pha kích thước 4'' * 8" *12mmT (Marine coated plywodd 4" *8" * 12mmT) của Công ty Keangnamnhập khẩu tại thời điểm còn hiệu lực của quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày15/8/2006 về việc ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đá sản xuất đượctừ các mặt hàng trên là loại vật tư trong nước chưa sản xuất được.

5. Các mặt hàng: Sàn nâng côngnghệ cao; Bình nóng lạnh (chức năng hoàn toàn tự động, có van an toàn tuyệtđối); Bồn tắm đa chức năng; là các vật tư và thiết bị đồng bộ có tính năng kỹthuật vượt trội, chưa có trong danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuấtđược ban hành kèm theo thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

Các mặt hàng: Đá Granitc, gạchốp lát, ống thép, ống gang, là các loại vật tư xây dựng hiện nay các đơn vịtrong nước đã sản xuất được.

Trên đây là ý kiến của Bộ kếhoạch và Đầu tư để Quý Bộ xem xét, trả lời cho doanh nghiệp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung