BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 283/BXD-VLXD
V/v: Điều chỉnh quy hoạch đá vôi làm nguyên liệu xi măng thuộc lèn Trụ Hải, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 13/UBND-ĐC ngày 02/01/2009 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An về việcxin điều chỉnh quy hoạch điểm mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng thuộc khu vựclèn Trụ Hải, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnhNghệ An thoả thuận cho công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu lập hồ sơ xin cấp phép khaithác đá vôi làm đá xây dựng với diện tích 5,118 ha, toạ độ các điểm khép góc 1,2, 3, 4, 5 được xác định tại Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, hệ toạ độ VN 2000 và đã đượcSở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, diện tích khu vực đá vôi có vị trí nằmcuối cùng của dải núi đá vôi lèn Trụ Hải thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu,tỉnh Nghệ An. Ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra thực địa tại khuvực đá vôi có toạ độ nêu trên. Đá vôi tại đây là một khối núi đá nhỏ, nằm độclập tách riêng ra khỏi dãy núi đá vôi lèn Trụ Hải và bị phủ bởi núi đất đến gầnngọn núi, đá vôi bị phá huỷ vỡ vụn nhiều và ít có cấu tạo khối. Đá tương đốicứng, chủ yếu có màu xám vàng và xám nâu, trong đá phát triển nhiều hệ thốngkhe nứt và mạch can xít màu trắng. Theo tài liệu của Sở Xây dựng và một số mỏđang khai thác đá làm VLXD thông thường trong khu vực thì đá vôi tại đây cóthành phần hoá học CaO = 47% ; MgO = 2,55%, trữ lượng khoảng 630. 315 m3.

Hiện tại, nhu cầu sử dụng đá xâydựng để phục vụ các công trình xây dựng và làm đường giao thông trong khu vựcngày càng tăng, mà nguồn cung cấp đá xây dựng chủ yếu chỉ có đá vôi tại khu vựcxã Quỳnh Văn. Theo quy hoạch, thì toàn bộ dải núi đá vôi của lèn Trụ Hải, xãQuỳnh Văn nằm trong quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho công nghiệp xi măngở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008, nhưng chưa xác định toạ độ cụ thể từng điểm mỏvà theo quy hoạch phát triển xi măng thì ở vùng này ngoài Nhà máy xi măng HoàngMai (Bắc Nghệ An) và Nhà máy xi măng Nghi Sơn (Nam Thanh Hoá) không còn xâydựng nhà máy xi măng nào nữa và mỏ này cách xa 2 nhà máy xi măng nói trên nênchưa có nhu cầu sử dụng trong tương lai. Mặt khác, mỏ đá vôi tại đây có trữlượng nhỏ và bị xen kẹp nhiều, chất lượng không ổn định để làm nguyên liệu sảnxuất xi măng. Vì vậy, Bộ Xây dựng thấy rằng đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An vềviệc chuyển đổi mục đích sử dụng đá vôi tại khu vực của Công ty TNHH Hồ HoànCầu xin khai thác làm đá xây dựng là hợp lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về việc xin điều chỉnh quy hoạch đá vôi dự trữ cho công nghiệp xi măngthuộc khu vực lèn Trụ Hải, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện VLXD- BXD;
- Lưu VP, VLXD, 7;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam