BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 286/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH SX Vôi TM-DV ThốngNhất
 (Địa chỉ: 87/995 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. HCM)

Trả lời công văn số 05- 08/CVCT ngày 17/10/2008 của Công tyTNHH SX Vôi TM-DV Thống Nhất (Công ty) về việc thuế suất thuế giá trị gia tăngđối với dịch vụ xúc và vận chuyển chất thải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.14(a), Mục II, Phần A Thông tư số số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy địnhđối tượng không chịu thuế GTGT: "Dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nướcđường phố và khu dân cư bao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lý rác và chất phếthải, thoát nước, xử lý nước thải cho các tổ chức, cá nhân...Trường hợp cơ sởkinh doanh cung cấp các dịch vụ về vệ sinh, thoát nước cho các tổ chức, cá nhânnhư lau dọn, vệ sinh văn phòng. .. thì các dịch vụ này thuộc đối tượng chịuthuế GTGT theo thuế suất 10% hướng dẫn tại điểm 3.27, mục II, phần B Thông tưnày".

Căn cứ quy định trên, Công ty tự xác định việc cung cấp dịchvụ thực tế của Công ty thuộc một trong hai trường hợp nêu trên để kê khai theoquy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liênhệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương