Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2873 TCHQ/KTTT
NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG MẪU
LOẠI HÌNH NHẬP NLSXXK

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo phản ánh của mộtsố Hải quan địa phương trong quá trình tính và thu thuế đối với hàng nhậpnguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh vướng mắc về việc tính thuếđối với hàng mẫu nhập khẩu.

Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ qui định về định mức hành lý của người xuất cảnh,nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thi hành NĐ số 54/CP ngày 28/8/1993,số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế XK, NK.

Căn cứ Thông tư số 28/TC-TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính qui định định mức miễn thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làquà biếu, quà tặng.

Để tạo điều kiện phụcvụ sản xuất và quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn gian lận trốn thuế đồng thờithực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục hướng dẫn các đơn vị thực hiệnviệc tính và thu thuế đối với hàng mẫu của loại hình nhập nguyên liệu sản xuấthàng xuất khẩu như sau:

1) Khi nhập khẩu hàng mẫu của loại hình này doanh nghiệpnhập khẩu phải có hợp đồng xuất khẩu sản phẩm, trong hợp đồng xuất khẩu quiđịnh rõ hàng mẫu không phải thanh toán và ghi cụ thể số lượng mẫu là bao nhiêu.

2) Về thuế được tính như sau:

a. Không phải tính và thu thuế nếu hàng mẫu đáp ứng đủ điềukiệu như sau:

+ Hàng mẫu của loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàngxuất khẩu về hình thức mặt hàng phải thể hiện rõ là chỉ sử dụng được vào mụcđích làm mẫu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (Ví dụ: giầy một bên hoặc cả đôinhưng đã bị đục lỗ; sản phẩm có in rõ các chữ thể hiện là hàng mẫu hoặc nếutrên sản phẩm không in thì người nhập khẩu hoặc hải quan phải đóng dấu hoặcviết lên sản phẩm đó chữ "Hàng mẫu" khi kiểm tra hàng) và bộ chứng từlô hàng khi làm thủ tục hải quan phải thể hiện rõ là hàng mẫu.

+ Số lượng hàng mẫu cho một mã hàng là đơn chiếc. Trường hợpmột hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cần có số lượng mẫu hàng nhiều hơn (vì phải sảnxuất ít nhiều địa điểm khác nhau) thì doanh nghiệp phải có văn bản giải trìnhgửi cơ quan Hải quan nơi theo dõi hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuấtkhẩu. Cơ quan Hải quan sẽ xem xét giải quyết cụ thể cho phù hợp nhưng tối đakhông quá 5 chiếc cho một mã hàng.

b. Hàng mẫu phải tính thuế và thu thuế:

Trường hợp hàng mẫu của loại hình nhập nguyên liệu để sảnxuất hàng xuất khẩu không đáp ứng được các điều kiện như nêu ở trên thì sẽ đượctính thuế theo qui định tại điểm 4 mục II Phần D Thông tư số 172/1998/TT-BTCngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Tuỳ vào thời điểm nhập khẩu hàng mẫu để ápdụng mức miễn thuế theo Thông tư 28TC/TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính là100 USD hoặc theo NĐ 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ là 1.000.000VNĐ.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quátrình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xửlý kịp thời, tránh để tình trạng gian lận thuế, gây thất thu trong việc nhậpkhẩu hàng mẫu này.