Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2884 TCT/KH NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ THUẾ

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quý I/2002, Tổngcục thuế đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng dự toán thu và chế độ kế toán,thống kê thuế cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ sau lớp tậphuấn, nhiều Cục thuế đã thực hiện tương đối tốt chế độ báo cáo kế toán, thốngkê thuế. Tuy nhiên, một số Cục thuế chưa chấp hành đúng quy định của Tổng cục vềthực hiện chế độ báo cáo kế toán, thống kê thuế, nhất là quy định báo cáo vàtruyền số liệu thu hàng ngày, báo cáo thống kê hoàn thuế GTGT, báo cáo nợ đọngthuế...

Nhằm đảm bảo tínhthống nhất trong ngành thuế về việc thực hiện chế độ kế toán, thống kê thuế,đồng thời đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý thuế, Tổng cục thuế quiđịnh và hướng dẫn thêm một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về thực hiện báo cáo và truyền số liệu thu hàng ngày: đếnnay mới có 10 địa phương chấp hành việc truyền số liệu hàng ngày tương đối tốtvà đầy đủ là: TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang,Cần Thơ, Bắc Giang, Khánh Hoà, Quảng Nam, Ninh Thuận, Lâm Đồng. Vì vậy, đề nghị các Cục thuế thực hiện đúngquy định tại Công văn số 3967 TCT/KH ngày 03/10/2001 của Tổng cục thuế quy địnhchế độ báo cáo nhanh hàng ngày.

2. Về thống kê hoàn thuế (TKT 3D): các Cục thuế chấp hànhtương đối tốt việc lập và gửi báo cáo thống kê hoàn thuế (TKT3D) về Tổng cụclà: TP Hà nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình, NamĐịnh, Bến Tre, Bắc Giang, Đắc Lắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Khánh Hoà, Cao Bằng, GiaLai, Sóc Trăng. Vì vậy, đề nghị các Cục thuế thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thờikết quả hoàn thuế hàng tháng và luỹ kế đến tháng báo cáo về Tổng cục theo quy địnhtại Quyết định số 255 TCT/QĐ/KH ngày 28/3/2001 của Tổng cục thuế. Riêng thốngkê hoàn thuế năm 2001, đề nghị các Cục thuế: Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, HảiDương, Hưng Yên, Thái Bình, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh,Bắc Ninh, Thanh Hoá, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, NinhThuận, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, LâmĐồng, Kon Tum gửi bổ sung thống kê hoàn thuế theo mẫu TKT 3D về Tổng cục.

3. Bổ sung hướng dẫn tại điểm 1.3 - phần IV - quy định hệthống mẫu biểu báo cáo thống kê thuế (Ban hành kèm theo Quyết định số 255TCT/QĐ-KH ngày 28 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục Trưởng Tổng cục thuế về việcban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thuế) như sau:

"Tổng chi phí sản phẩm tiêu thụ" ghi tại cột 10 -mẫu TKT - 1A và 1B; cột 11 - mẫu TKT - 1C: là chỉ tiêu phản ánh tổng giá vốncủa hàng hoá, giá thành sản xuất của thành phẩm, chi phí trực tiếp của các dịnhvụ đã bán trong kỳ báo cáo; tổng chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệpphân bổ cho số hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ báo cáo. Căn cứvào số liệu của mã số 11, 21 và 22 trong phần I - Báo cáo kết quả sản xuất kinh donh (mẫu số B02-DN).

4. Trong khi chờ Bộ Tài chính sửa mẫu uỷ nhiệm chi, giấy nộptiền vào tài khoản tại Kho bạc, để đáp ứng được yêu cầu hạch toán, theo dõi kếtquả thu nộp của từng đối tượng nộp thuế, đề nghị Cục thuế hướng dẫn các ĐTNTghi thêm mã số thuế vào ủy nhiệm chi và giấy nộp tiền vào TK tại Kho bạc NN nhưsau:

- Đơn vị trả tiền: ....

- Số tài khoản... Mã số thuế....

Đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục thuế đôn đốc các đơn vị trựcthuộc chấp hành đúng các quy định của Tổng cục về chế độ báo cáo kế toán, thốngkê thuế và nội dung hướng dẫn bổ sung tại Công văn này.