BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC
CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CN-GSL
V/v thu mua sữa tươi nguyên liệu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CácCông ty thu mua và chế biến sữa tươi

Trong thời gian gần đây, trên một số phương tiệnthông tin đại chúng có nêu về tình hình nông dân một số tỉnh như ở Lâm Đồng, HàNội không tiêu thụ được lượng sữa tươisản xuất ra. Cục Chăn nuôi đã có Công văn số 23/CN-GSL ngày 12/01/2015 về việcchỉ đạo chăn nuôi bò sữa, theo đó đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh,thành phố tăng cườngphối hợp với cáccông ty thu mua và chế biến sữa trên địa bàn để thu mua hết sữa do nông dân sảnxuất ra.

Việc phát triển chăn nuôi bò sữa trong năm 2014 đãcó nhũng dấu hiệu khả quan, tăng cả về số lượng và chất lượng. Đây cũng là cơ hộitốt để cung cấp lượng sữa tươi cho các nhà máy chế biến sữa phục vụ người tiêudùng trong nước và xuất khẩu.

Cục Chăn nuôi đã phối hợp và chia sẻ với các côngty thu mua và chế biến sữa trước những thuận lợi và khó khăn hiện tại. Tuynhiên, để bảo vệ người chăn nuôi bò sữa cũng như sự phát triển của ngành sữaViệt Nam, Cục Chăn nuôi kính đề nghị quý Công ty:

1. Chia sẻ với người chăn nuôi về những khó khăntrong quá trình chăn nuôi bò sữa hiện nay; thực hiện tốt thỏa thuận hợp đồng giữa Công ty và người chăn nuôi; cùngnhau chia sẻ để vượt qua khó khăn hiệntại.

2. Thống nhất với người chăn nuôi về: Hợp đồng, tiêu chuẩn, chất lượng sữa và bổ sung các nội dung của hợp đồng (nếu cần thiết) để tạo điều kiện chongười chăn nuôi cung cấp hết sản phẩm cho Công ty.

3. Chỉ đạo hệ thống, các điểm thu mua sữa thuộc Côngty quản lý (từ thủ tục, quy trình thu mua cho đến lấy mẫu sữa kiểm tra và công bốkết quả) để tạo điều kiện thu mua hết sữa của nông dân sản xuất ra hàng ngày.

Rất mong quý Công ty quan tâm đến các vấn đề trên. ChúcCông ty làm ăn thịnh vượng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, GSL.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Thanh Vân

DANH SÁCH GỬI

(Kèmtheo Công vănsố 29/CN-GSL ngày13/01/2015)

STT

Công ty

Địa ch

1

Công ty Vinamilk (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

+ TP. Hồ Chí Minh: 36-38 Ngô Đức Kế, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Hà Nội: Xã Như Quỳnh, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2

Công ty sữa Quốc tế IDP

Số 15, đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

3

Công ty sữa Tương lai Việt Nam

Tân Thịnh, Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang

4

Công ty sữa Hà Nội - Hanoimilk

Km9 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

5

Công ty c phn sa TH

Tầng 4, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

6

Công ty giống bò sữa Mộc Châu

Thị trấn Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

7

Công ty cổ phần giống bò sữa Lâm Đồng

Xã Tutra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

8

Công ty sa Friesland Campina

Xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương