BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2928/TM-XTTM
V/v Triển lãm hàng Việt Nam tại LB Nga

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Đồng chí Nguyễn Văn Ngạnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga

Với sự phối hợp và hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam tại LB Nga từ ngày 09-12/6/2003 đã diễn ra được thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Hiện nay, Đoàn đã về nước, nhiều doanh nghiệp đã thu được một số kết quả ban đầu khả quan hứa hẹn những giao dịch thương mại thiết thực để tiến tới ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá.

Bộ Thương mại xin trân trọng cảm ơn Đồng Chí Đại sứ và các cán bộ của Đại sứ quán đã giúp đỡ Ban tổ chức Triển lãm trong quá trình triển khai các công việc tổ chức cụ thể và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp của Đại sứ quán đặc biệt là trong các hoạt động xúc tiến thương mại.

Trân trọng.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Doanh