BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 293/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: Thông tin về việc giải quyết quyền lợi của lao động tại Séc về nước trước thời hạn do khủng hoảng kinh tế thế giới.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:Các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Cộng hòa Séc

Liênquan đến việc giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động làm việc tạiSéc bị mất việc làm, tiếp theo công văn số 118/QLLĐNN-QLLĐ ngày 23/01/2009 vềviệc giải quyết quyền lợi của lao động về nước trước thời hạn do khủng hoảngkinh tế thế giới, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin và hướng dẫn thêmvề việc giải quyết quyền lợi của người lao động đi làm việc tại Cộng hòa Sécnhư sau:

1. Việcbồi thường trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn với người lao động:

Theoquy định của Cộng hòa Séc, nếu chủ sử dụng chấm dứt hợp đồng trước hạn vớingười lao động thì phải bồi thường 3 tháng lương. Tuy nhiên, nếu chủ sử dụngthông báo cho người lao động trước 2 tháng thì không phải bồi thường. Trong cáctrường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn, nếu chủ sử dụng và người lao động cóthỏa thuận riêng với nhau thì được pháp luật thừa nhận và tôn trọng, coi đây làthỏa thuận cuối cùng để chấm dứt hợp đồng lao động.

Theobáo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Séc thì do hiểu biết của lao độngta hạn chế nên khi tự thỏa thuận với chủ sử dụng thường bị thiệt thòi, íttrường hợp được bồi thường 3 tháng tiền lương theo quy định. Trong khi, có nhữngtrường hợp do được doanh nghiệp và Ban hỗ trợ giải quyết nên đã được chủ sửdụng bồi thường cao hơn mức quy định của pháp luật.

Dovậy, Cục yêu cầu các doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình việc làm củangười lao động, kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho người lao động đàm phán, thỏathuận với chủ sử dụng trong trường hợp phải chấm dứt hợp đồng trước hạn để đượcbồi thường ở mức có lợi hơn hoặc tối thiểu theo quy định của pháp luật.

2.Về chính sách của Cộng hòa Séc khuyến khích người lao động nước ngoài về nước:

Hiệnnay, Chính phủ Séc có chính sách khuyến khích lao động nước ngoài về nước nếukhông có việc làm. Đối tượng là những người xin tự nguyện về nước có visa còngiá trị, người hết hạn visa cư trú nhưng có Lệnh ra khỏi Séc còn giá trị vànhững người chưa có lệnh trục xuất.

Ngườitự nguyện hồi hương sẽ được cấp vé máy bay về nước và trợ cấp 500EURO/ngườilớn, 250 Euro/trẻ em dưới 15 tuổi. Tiền trợ cấp này được nhận tại sân bay trướckhi lên máy bay hồi hương.

Nhữngngười tự nguyện hồi hương thuộc đối tượng nêu trên đến đăng ký tại Phòng Thanhtra Cảnh sát Ngoại kiều gần nhất. Cảnh sát ngoại kiều sẽ hủy visa đang còn giátrị và cấp cho người lao động visa ra khỏi Séc. Những người không có chỗ ở sẽđược bố trí chỗ ăn, ở đến khi bay về nước. Những người này không bị hạn chếthời gian được quay trở lại Séc (sau khi hồi hương người lao động có thể trởlại Séc theo quy định của pháp luật Séc).

CụcQuản lý lao động ngoài nước thông tin để các doanh nghiệp biết và chủ độngthông báo tới người lao động; hướng dẫn và hỗ trợ người lao động làm các thủtục cần thiết nếu có nguyện vọng về nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Hiệp hội XKLĐ;
- Ban QLLĐ tại Cộng hòa Séc;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh