BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2941/TM-XTTMV /v
Triển lãm hàng Việt Nam tại Campuchia

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia

Nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2003, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương và đẩy mạnh trao đổi thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh, Xâm nhập thị trường Campuchia, Bộ Thương mại dự kiến tổ chức Triển lãm Hàng Việt Nam 22003 tại thành phố Phnômpênh, thủ đô Campuchia từ ngày 23 - 27 tháng 10 năm 2003.

Kính đề nghị đồng chí phối hợp giúp đỡ để tổ chức Triển lãm trên thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu