BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/BCT-QLTT
V/v báo cáo nhiệm vụ được giao triển khai Quyết định số 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Căn cứ điểm 3 khoản IV điều 2 Quyếtđịnh số 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, đểsơ kết 3 tháng triển khai thực hiện việc phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển vàkinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Bộ Công Thương kính đềnghị các Bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo về Cục Quản lý thị trường, Bộ CôngThương (nội dung của báo cáo bao gồm: Công tác triển khai thực hiện Quyết địnhsố 2088/QĐ-TTg kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị).Ngoài những nhiệm vụ cụ thể đã nêu trong Quyết định số 2088, Bộ Công Thương xintổng hợp những vấn đề Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo các Bộ, ngànhvà địa phương để làm căn cứ đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

1. Bộ Công an:

- Chỉ đạo, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh vàcác địa phương liên quan tập trung điều tra, kết thúc nhanh các chuyên án về vậnchuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, chuyển cơ quan có thẩmquyền xử lý nghiêm, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng(Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạmvề an toàn thực phẩm cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.Trên cơ sở đó, có văn bản đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định thẩmquyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của lực lượngnày (Văn bản số 105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục làm việc vớicác chủ đường dây vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép của các tỉnh, thành phốtrọng điểm phía Bắc (12 tỉnh còn lại) yêu cầu ký cam kết và thực hiện không vậnchuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc (Văn bản số 114/TB-VPCPngày 18 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

2. Bộ Tư pháp:

- Phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, khẩn trươngbiên soạn nội dung sổ tay về các quy định xử phạt vi phạm hành chính phục vụcông tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sảnphẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các bộ, ngành chức năngvà các địa phương trong việc rà soát, ban hành và áp dụng các quy định của phápluật để giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý các vụ việc trong quá trình thựchiện Đề án (Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chínhphủ).

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 47/2005/QĐ-BNNngày 25 tháng 7 năm 2005 quy định về số lượng động vật, khối lượng sản phẩm độngvật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch (Văn bản số70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Công bố trên mạng thông tin điện tử của Bộ quytrình tiêu hủy gia cầm (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ);

- Danh sách các cơ sở sản xuất, cung cấp giống giacầm để người dân được biết (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 củaVăn phòng Chính phủ);

- Tập trung kiểm tra, giám sát lưu hành vi rút, vệ sinhthú y, an toàn thực phẩm đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm tại các nơi tập kết,trung chuyển và buôn bán gia cầm và thông báo kịp thời trên các phương tiệnthông tin đại chúng (Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ).

4. Bộ Thông tin và truyền thông:

- Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tiếptục phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện các giải pháp ngăn chặn việcvận chuyển, kinh doanh, tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép(Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩntrương xây dựng Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinhdoanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm(Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

- Khẩn trương hoàn thành Đề án truyền thông vềphòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩutrái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30tháng 3 năm 2013 (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòngChính phủ).

5. Bộ Y tế:

- Thường xuyên cập nhật và định kỳ hàng tháng đăngtrên trang thông tin điện tử của Bộ những thông tin về tác hại của việc sử dụnggia cầm nhập lậu (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòngChính phủ);

- Kết quả kiểm nghiệm gia cầm, sản phẩm gia cầm nhậplậu và trong nước sản xuất (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 củaVăn phòng Chính phủ);

- Hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xácđịnh chỉ tiêu hormone sinh dục, kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm đốivới gia cầm và sản phẩm gia cầm, thông báo kịp thời trên các phương tiện thôngtin đại chúng (Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Văn phòngChính phủ).

6. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm 02 vụ việc vi phạmmà chủ xe và chủ hàng vi phạm có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Giang (văn bảnsố 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng chợ đầu mối tại huyệnThanh Trì tạo môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh và công tác kiểm soát, bảođảm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả (văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Áp dụng các quy định hiện hành tiếp tục điều tra,phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để, dứt điểm các vụ việc vi phạm, đặc biệtlà việc xử lý các sai phạm từ trước Tết chưa kết thúc, căn cứ nội dung Đề án2088, triển khai và hoàn thành việc ký kết Bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạtđộng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm với Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trọng điểm phía Bắc (Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013của Văn phòng Chính phủ).

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương phía Bắc:

- Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng, trực tiếplàm việc, yêu cầu các chủ đường dây vận chuyển, các hộ kinh doanh gà trên địabàn ký cam kết không vận chuyển kinh doanh gà nhập lậu (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Hướng dẫn, vận động, tạo điều kiện cho họ chuyểnsang kinh doanh tiêu thụ gà trong nước (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Có kế hoạch cùng các hộ chăn nuôi bàn và xây dựngphương án từng bước tham gia hình thức bảo hiểm thích hợp để hạn chế thiệt hại,rủi ro trong sản xuất, kinh doanh (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm2013 của Văn phòng Chính phủ);

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố venbiển phía Bắc, trọng điểm là Hải Phòng và Thái Bình chỉ đạo tổ chức lực lượngphòng, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm nhập lậu theo đường biển vào sâu trongnội địa (Văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

- Căn cứ vào thẩm quyền của địa phương, trên cơ sởcác quy định hiện hành thực hiện chi bồi dưỡng, khen thưởng đối với các tập thể,cá nhân có thành tích trong công tác ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm,sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Trường hợp khó khăn, vướng mắc gửi văn bảnvề Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện (Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 18tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộihoàn thành việc ký kết và triển khai thực hiện Bản thỏa thuận về phối hợp quảnlý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm (Văn bản số114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:

+ Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi gà; phối hợpvới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập dự toán nhu cầu tiêu thụ gà Bắc Giangtại thị trường Hà Nội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điềukiện thực tế và triển khai thực hiện, bảo đảm sản phẩm cung cấp cho thị trườngđược kiểm soát về chất lượng và an toàn thực phẩm (Văn bản số 105/TB-VPCP ngày11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết các vấn đề về cung cấp gàgiống cho sản xuất, kiểm soát thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi (Văn bản số105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

+ Tổng hợp, xem xét nhu cầu về vốn vay để phát triểnsản xuất của các hộ nuôi gà, có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nướccó phương án hỗ trợ (vốn tín dụng thương mại, tín dụng ưu đãi của nhà nước).Trường hợp khó khăn, vướng mắc không giải quyết được, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ. Trao đổi với các cơ quan liên quan và có ý kiến trả lời Công ty Cổ phầnGiang Sơn về kiến nghị của Công ty trước ngày 15 tháng 3 năm 2013; chỉ đạo cácđơn vị chức năng làm việc với Sở Công Thương thành phố Hà Nội để hợp tác, ký kếthợp đồng cung ứng và giết mổ gia cầm với các cơ sở giết mổ của Hà Nội (Văn bảnsố 105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ);

+ Phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ các cơ quan chức năngcủa Hà Nội trong việc điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm bị bắt giữ tại Hà Nộimà chủ xe và chủ hàng vi phạm có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Giang, thể hiệnsự nghiêm minh và có tác dụng răn đe theo đúng quy định của pháp luật (Văn bảnsố 105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

Đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốnêu trên báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao để Bộ Công Thương tổnghợp, báo cáo Phó Thủ tướng, đồng thời chỉ định cơ quan đầu mối liên hệ về triểnkhai Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ(Tên đơn vị, số điện thoại liên hệ).

Báo cáo gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường,số 91 phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 08/4/2013, bản mềm gửivào địa chỉ email tuanphm@moit.gov.vn; số điện thoại liên hệ (04) 39387160)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Các Cục: Thú y, ATTP;
- BTLBĐBP; TCHQ; TTBQP; C15; C49;
- VPCP (Vụ KGVX, Vụ KTTH);
- Lưu: VT, QLTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú