TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2989/TCHQ-GSQL
V/v: ngăn chặn giả mạo xuất xứ VN và chuyển tải bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2003

Kínhgửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Cục Hải quanTp. Hồ Chí Minh thời gian qua đã có hiện tượng doanh nghiệp nhập hàng về để giacông, nhưng là sản phẩm đã hoàn chỉnh hoặc gần hoàn chỉnh đã gắn sẵn nhãn"Made in Việt Nam". Để ngăn chặn tình trạng giả mạo xuất xứ Việt Nam và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các địaphương thực hiện một số việc sau đây;

1- Khi làm thủ tục nhập khẩuphải chú ý kiểm tra để ngăn chặn việc giả mạo xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóanhập khẩu, đặc biệt lưu ý đối với hàng nhập khẩu để gia công cho nước ngoài,nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất.

2. Không chấp nhận gắn nhãn" Made in Việt Nam" vào những sản phẩm của nước ngoài hoặc những sảnphẩ có qua gia công chế biến tại Việt Nam nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn xuấtxứ Việt Nam.

3. Đối với Hải quan địa phươngnào có làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập bán thành phẩm hàng dệt may để giacông cho nước ngoài hoặc sản xuất hàng xuất khẩu thì 10 ngày 01 lần báo cáo vềTổng cục các trường hợp này theo các tiêu chí tên, địa chỉ doanh nghiệp xuấtkhẩu (nước ngoài), nhập khẩu (Việt Nam); số tờ khai hải quan, loại hình nhậpkhẩu; tên bán thành phẩm nhập khẩu, quy cách; số lượng nhập khẩu.

Nhận được văn bản này yêu cầuCục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáoTổng cục kèm ý kiến đề xuất xử lý để Tổng cục chỉ đạo tiếp./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Phạm Thanh Bình