ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 299/SGDĐT-CTTT
Về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng GD&ĐT quận, huyện và Thành phố Thủ Đức;
- Hiệu trưởng các Trường THPT; trường phổ thông nhiều cấp học;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Hiệu trưởng trường cao đẳng, trung cấp;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND Thành phố (Đính kèm các công văn).

2. Kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị với nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.

- Thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, khách liên hệ công tác.

- Không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường kể từ ngày 30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động giáo dục tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

>> Xem thêm:  Chỉ thị là gì ? Khái niệm về chỉ thị theo quy định của pháp luật

- Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang...; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định. Tiếp tục triển khai ứng dụng “An toàn COVID”, thực hiện cập nhật thông tin của đơn vị vào ứng dụng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu; đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng.

- Thủ trưởng đơn vị rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên đã đi đến tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch từ ngày 13/01/2021 trở lại đây, các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 (F1, F2) phải thực hiện khai báo y tế tại y tế địa phương để được hướng dẫn cách li y tế theo quy định; đồng thời khai báo ứng dụng NCOVI, Bluezone; cập nhật ngay trên ứng dụng App “An toàn COVID-19”. Đồng thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo theo mẫu 1-2021 và mẫu 2-2021 (đính kèm). Thực hiện định kỳ trước 16g00 hàng ngày về hộp thư điện tử [email protected]

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay cơ quan Y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- Văn phòng UBND thành phố;
- BGĐ, Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VP, CTTT (Tuyền).
(Kèm Chỉ thị số 05/CT-TTg ; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ; Công văn số 67/TB-VX )

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn