BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/BYT-BM-TE
V/v Quy trình trao trả trẻ sơ sinh sau đẻ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố
- Bệnh viện Phụ sản TW
- Bệnh viện Từ Dũ
- Bệnh viện Hùng Vương
- Bệnh viện đa khoa TW Huế

Trong thời gian gần đây, trên thông tin các Báođiện tử có đăng nhiều bài về tình trạng "Bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV phụsản TW", "Trao trả nhầm trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi".Ngày 11/01/2012 trên Báo điện tử VNExpress lại có bài "Bệnh viện Phụsản Hà Nội trao nhầm bé sơ sinh". Trong đó nêu trường hợp bé trai mãsố 580 con của sản phụ Trần Thị Thủy ở Từ Liêm (Hà Nội) đã bị trao trả nhầm chosản phụ Lê Thị Kim Oanh ở Cầu Giấy (Hà Nội), trong khi bé trai con sản phụ Oanhcó mã số 585 vẫn nằm trong phòng cách ly.

Qua sự việc về tình trạng nêu trên cho thấy trongquy trình trao trả trẻ sơ sinh tại một số bệnh viện còn chưa được giám sát chặtchẽ. Nhân các trường hợp Báo điện tử đã nêu, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh,thành phố trong toàn quốc chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoaphụ sản, bệnh viện sản nhi trên địa bàn tỉnh, thành phố cần chấn chỉnh và tăng cườngquản lý, giám sát quy định trao trả trẻ sơ sinh sau đẻ, cũng như trao trả bésau khi thực hiện các công việc chăm sóc, thủ thuật và khi xuất viện. Nếu cótrường hợp nhầm lẫn xảy ra cần có biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạmvà báo cáo Sở Y tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Cục QLKCB (để phối hợp);
- BV Phụ sản/BV Sản Nhi: Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang, Cà Mau;
- Đ/c Tổng Biên tập Báo điện tử VNExpress;
- Lưu VT; BMTE (DHN 90)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Thị Hồng