BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3033/BCT-XNK
V/v chuyển tinh dầu xá xị tạm nhập từ can sang phuy trong quá trình tạm nhập để tái xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý (Bộ Công An)

Bộ Công Thương nhận được công văn số 02/TD-HV-DNH ngày 09tháng 03 năm 2009 của các Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất Thơm, Công ty Cổphần SX ĐT XNK Hương Việt, Công ty Dược phẩm Nam Hà đề nghị Bộ Công Thương có ýkiến với Tổng cục Hải quan về việc cho phép chuyển tinh dầu xá xị đã tạm nhậptừ can sang phuy để tái xuất. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trước đây, doanh nghiệp kinh doanh loại hình này thường gửicông văn xin phép Tổng cục Hải quan và sau khi được chấp thuận, quy trìnhchuyển tinh dầu xá xị đã tạm nhập từ can sang phuy để tái xuất được cơ quan Hảiquan giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, sau khi văn bản số 6534/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng12 năm 2008 của Tổng cục Hải quan được ban hành thì việc chuyển tinh dầu xá xịsau khi tạm nhập từ can sang phuy để tái xuất cũng bị ngưng lại.

Bộ Công Thương cho rằng, xuất phát điểm của công văn 10955/BCT-XNK ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Tàichính (công văn số 12946/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính)chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn vấn đề gian lận nhãn mác đối với các lô hàngphân bón kinh doanh tạm nhập tái xuất. Riêng đối với mặt hàng tinh dầu xá xị ởdạng lỏng thì việc chuyển từ can sang phuy là nhằm củng cố bao bì đối với hàngxuất khẩu, tránh được thất thoát trong quá trình vận chuyển.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan (Bộ Tàichính) và Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý (Bộ Công an) căn cứ tínhchất đặc thù của mặt hàng tinh dầu xá xị, xem xét và cho ý kiến về 2 phương án:

- Phương án 1: không chấp thuận việc chuyển từ can sang phuyđối với mặt hàng tinh dầu xá xị đã tạm nhập để tái xuất.

- Phương án 2: Cho phép chuyển từ can sang phuy để củng cốbao bì tái xuất khẩu như trước đây cơ quan Hải quan vẫn cho phép làm với sựgiám sát chặt chẽ của cơ quan Hải quan.

Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Bộ Công Thương mong sớmnhận được ý kiến của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Văn phòng Thường trựcphòng chống ma tuý (Bộ Công an) về vấn đề nêu trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên