BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/TCHQ-GSQL
V/v Thanh lý tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:Bộ Thương mại

Hiện, Tổng cục Hải quan đang xử lý, giải quyếtviệc thanh lý tài sản của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thểnhư sau:

1. Công ty TNHH Asian Pacific (APC) Việt Nam làdoanh nghiệp chế xuất tại Khu công nghiệp Long Bình - Biên Hoà - Đồng Nai xinđược xuất chuyển nhượng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho Công ty TNHHTea Kwang MTC Việt Nam.

Qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy, ngày 16/11/2005Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai có Quyết định chấm dứt hoạt độngtrước thời hạn của Công ty APC. Ngày 31/11/2005, Tổng giám đốc Công ty có Quyếtđịnh thành lập Ban thanh lý tài sản của Công ty, thời hạn hoạt động của Ban là12 tháng (tính đến nay đã hết thời hạn hoạt động của Ban Thanh lý), Công ty đãnộp con dấu của Công ty cho cơ quan Công an từ ngày 03/08/2005.

Ngày 17/11/2006, Ban Quản lý KCN cấp giấy phépcho Công ty được xuất chuyển nhượng máy móc, thiết bị, phụ tùng, dụng cụ,phương tiện vận tải cho Công ty TNHH Tea Kwang MTC Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 40, NĐ 24/2000/NĐ-CP ngày31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam: “… Ban Thanh lý được sử dụng con dấu của doanh nghiệp hoặc của BênViệt Nam tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh để phục vụ việc thanh lý”. Ngoàira, tại Điều 42, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 thì: “thời hạn hoạtđộng của Ban Thanh lý không quá 12 tháng kể từ ngày thành lập. Khi hết thờihạn, nếu việc thanh lý chưa kết thúc, Ban Thanh lý vẫn chấm dứt hoạt động.Trong trường hợp đó, các bên liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài tự giải quyếtcác vấn đề chưa được xử lý…”. Tuy nhiên, hiện Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 của Chính phủ đã bãi bỏ Nghị định 24/2000/NĐ-CP nêu trên. Nhưng, đếnnay Bộ Thương mại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

2. Công ty TNHH ALCAn Việt Nam là Công ty 100%vốn đầu tư nước ngoài, đề nghị thanh lý (tái xuất) xe Rơ moóc tự hành theo loạihình nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định trước thời hạn.

Qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy Công ty ALCAN đượcUBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép đầu tư số 27/GP-TTH ngày 16/03/2006 hoạtđộng trong lĩnh vực gia công lắp ráp các cấu kiện để xuất khẩu. Hiện Công tyđang thực hiện dự án mở rộng nhà máy khai thác nhôm G3, dự kiến dự án này đượctriển khai thực hiện trong thời gian 1,5 năm. Trong quá trình hoạt động, Côngty đã đăng ký và nhập một số Rơ mooc tự hành theo loại hình nhập khẩu đầu tưtạo tài sản cố định nhằm phục vụ cho việc di chuyển các cấu kiện nặng, sau khicác cấu kiện được xuất khẩu thì công việc vận chuyển cấu kiện của các xe Rơmoóc này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tiến độ thi công của dự án được rút ngắn và dựán sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến, do vậy việc thanh lý tài sản cố định cũng sẽđược tiến hành sớm hơn dự kiến.

Theo quy định trước đây theo quy định tại Thôngtư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại thì việc thanh lý tài sảncủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép của Bộ Thương mạivà đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động chỉ đượcthanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển trong các trường hợp: hếtthời gian khấu hao, bị hư hỏng… không được quy định việc thanh lý trước thờihạn. Nay, Thông tư 01/2005/TT-BTM đã hết hiệu lực, nhưng tại công văn số 7400/BTM-KHĐTngày 28/11/2006 của Bộ Thương mại chỉ quy định nhà đầu tư nước ngoài được trựctiếp làm thủ tục thanh lý tài sản tại Hải quan cửa khẩu, không đề cập đến cácvấn đề khác được quy định tại Thông tư 01/2005/TT-BTM dẫn trên.

Liên quan đến việc thanh lý tài sản của doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngày 08/01/2007, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn 142/TCHQ-GSQL trao đổi với Bộ Thương mại, tuy nhiên đến nay Tổng cục Hảiquan chưa nhận được ý kiến của Bộ Thương mại.

Do vậy, để có cơ sở chỉ đạo thống nhất Hải quanđịa phương thực hiện đối việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Thương mại sớm có ý kiến về vấn đềtrên.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của QuýBộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu