BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3071/BCT-XNK
V/v chính sách thuế của hàng tiêu huỷ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 2856/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 3 năm 2010của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hàng tiêu hủy, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

Về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng tình với Bộ Tài chính vềviệc miễn thuế cho nguyên liệu, vật tư, phế liệu nhập khẩu dư thừa sau quátrình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu hoặc quá trình sản xuất hàng hóa khôngcó giá trị sử dụng phải đem tiêu hủy hoặc do nguyên liệu vật tư nhập về không đápứng được yầu cầu chất lượng phải đem tiêu hủy để tạo điều kiện cho doanh nghiệpphát triển sản xuất. Trong thực tế đây là vấn đề phức tạp, do vậy cần có cơ chếquản lý chặt chẽ, quy định cụ thể đối với loại hàng tiêu hủy được miễn thuế đểtránh gian lận và tránh để trường hợp các doanh nghiệp đưa hàng phế phẩm, phếliệu vào Việt Nam tiêu hủy gây ảnh hưởng đến môi trường hoặc có thể sử dụng cácnguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm với danh nghĩa dư thừa, hoặc không đápứng chất lượng để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương xin gửi Bộ Tài chínhtham khảo, xem xét quyết định.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên