BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3077/BKHCN-TĐC
V/v hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện Đề án TBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: ………………………………………

Ngày 26 tháng 5 năm 2005 Thủtướng Chính phủ đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thựchiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Quyết định số 114/2005/QĐ-TTgvề việc thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơquan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về TBT.

Để đánh giá hiệu quả và báo cáoThủ tướng Chính phủ việc triển khai chương trình thực hiện Đề án TBT và hoạtđộng của Ban liên ngành và Mạng lưới TBT trong năm 2007, trên cơ sở đó xác địnhnhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ kính mời Quý Cơquan cử đại diện tham dự hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện Đề án TBT năm2007.

Hội nghị tập trung vào các vấnđề sau:

- Kết quả triển khai các nhiệmvụ đã đề ra trong chương trình, kế hoạch năm 2007 của Đề án TBT tại các Bộ, địaphương;

- Kiểm điểm việc tổ chức và hoạtđộng của Ban Liên ngành và Mạng lưới TBT;

- Việc triển khai các biện phápkỹ thuật đối với một số lĩnh vực trọng điểm;

- Sự phối hợp trong hoạt độngTBT giữa các Bộ, địa phương và với các lĩnh vực có liên quan khác;

- Phổ biến hoạt động về TBTtrong khuôn khổ WTO và thực thi Hiệp định TBT trong thời gian tới.

Thời gian: Từ 8h ngày 8/12/2007.

Địa điểm: Hội trường E2, Tầng 2,Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (đi cổng Vạn Phúc).

Để biết thêm chi tiết xin liênhệ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Chị ĐỗKiều Điệp – ĐT: 7913441, Email: [email protected]

Rất mong sự tham dự của Quý đại biểuđể hội nghị đạt kết quả tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng