BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3090/BTM-TTTN
V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ số 55/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Sở Thương mại các tỉnh, thành phố

Ngày 06/4/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2007; để việc hiểucác nội dung của Nghị định này và triển khai thực hiện một cách thống nhất, BộThương mại có một số ý kiến như sau:

1. Điều 32 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP quy định bãi bỏ Quyếtđịnh số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2003 và các quy địnhtrước đây về quản lý kinh doanh xăng dầu trái với quy định tại Nghị định này.Theo đó, Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại không còngiá trị thi hành kể từ ngày 01/5/2007.

Như vậy, từ ngày Nghị định số 55/2007/NĐ-CP có hiệu lực thihành, việc cấp mới hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăngdầu (GCNĐĐK KDXD) đều phải thực hiện theo các quy định của Nghị định số55/2007/NĐ-CP Theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 của Nghị định thì chỉnhững doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động theo Quyết định số187/2003/QĐ-TTg mà không đáp ứng các điều kiện quy định của Nghị định mới đượcphép tiếp tục hoạt động đến hết năm 2007 (là thời gian để các doanh nghiệp bổsung các điều kiện còn chưa bảo đảm). Từ ngày 01/01/2008tất cả các doanhnghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu phải có đủ các điều kiện theo quy định củaNghị định số 55/2007/NĐ-CP , các doanh nghiệp không đủ điều kiện đều phảingừng hoạt động. Một số Sở Thương mại dự định tiếp tục cấp GCNĐĐK KDXD tạm thờitheo Thông tư 14/1999/TT-BTM cho các doanh nghiệp là việc làm vi phạm Nghị địnhsố 55/2007/NĐ-CP Việc GCNĐĐK KDXD như thế nào trong các trường hợp cụ thể, xemĐiểm 3 dưới đây.

2. Để đổi mới quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Nghị định số 55/2007/NĐ-CP được ban hành theo hướngNghị định không có Thôngtư hướng dẫn, chỉ giao cho các Bộ ngành liên quan ban hành các tiêu chuẩnkinh tế - kỹ thuật, bao gồm:

- Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP giao Bộ Thươngmại ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện quy định này, ngày22/5/2007 Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hànhkèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003. Như vậy, Quy chế đạilý kinh doanh xăng dầu đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số55/2007/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành vào giữa tháng 6/2007.

- Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP giao Bộ Khoahọc và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn về cửa hàng, trạm bánlẻ xăng dầu và quy định thống nhất trong cả nước. Hiện nay, Tiêu chuẩn Việt Namvề cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đã được ban hành từ năm 1998 và đang được thihành (tham khảo TCVN 4530 : 1998 tại Thông tư 14/1999/TT-BTM); khi nào Bộ Khoahọc và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn mới và quy định thực hiện, thì áp dụngtheo tiêu chuẩn mới. Sở Thương mại cần liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ đểcập nhật tình hình.

Như vậy, Bộ Thương mại cũng như các Bộ khác không được phéphướng dẫn gì thêm về Nghị định số 55/2007/NĐ-CP các Sở Thương mại cần chủ độngnghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định để thực hiện và hướng dẫn các doanhnghiệp thực hiện cho đúng. Ví dụ: về hồ sơ đề nghị cấp GCNĐĐK KDXD phải có Bảnkê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thì theo Khoản 2 Điều 15của Nghị định “trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định về tiêuchuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành”.Sở Thương mại có thể nghiên cứu TCVN 4530: 1998 hiện hành để yêu cầu thươngnhân nộp Bảng kê theo quy định cho phù hợp. Hoặc, trong hồ sơ phải có tài liệuvề đầu tư xây dựng cửa hàng thì Sở Thương mại cần liên hệ với Sở Kế hoạch - Đầutư và Sở Xây dựng để xác định các tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tưvà xây dựng cửa hàng gồm những tài liệu gì theo quy định của ngành và của địaphương. Trong đó, cần xem xét trước hết địa điểm của cửa hàng có phù hợp quyhoạch về mạng lưới kinh doanh xăng dầu đã được phê duyệt hay không.

3. Để giảm bớt các giấy phép không thật cần thiết, Nghị địnhsố 55/2007/NĐ-CP chỉ quy định cấp GCNĐĐK KDXD cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăngdầu, còn các hoạt động kinh doanh xăng dầu khác Nghị định chỉ quy định điềukiện, doanh nghiệp phải tự giác chấp hành, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm kiểmtra, xử lý vi phạm. Việc cấp GCNĐĐK KDXD mới theo Nghị định số 55/2007/NĐ-CP cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu cần chú ý như sau:

- Theo quy định của Nghị định GCNĐĐK KDXD cấp cho cửa hàng,trạm bán lẻ xăng dầu, nhưng cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu không phải là phápnhân độc lập được kinh doanh xăng dầu, mà thuộc sở hữu của các doanh nghiệpnhập khẩu xăng dầu, sản xuất chế biến xăng dầu, hoặc doanh nghiệp tổng đại lý,đại lý bán lẻ xăng dầu. Vì vậy, người đứng tên xin cấp GCNĐĐK KDXD phải là chủdoanh nghiệp sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Các đối tượng khác khôngphải là doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật không được xem xétcấp GCNĐĐK KDXD cho cửa hàng, trạm bán lẻ thuộc sở hữu.

- Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu mới xây dựng sauthời điểm Nghị định số 55/2007/NĐ-CP có hiệu lực, phải bảo đảm đầy đủ ngay các điềukiện của Nghị định mới được cấp GCNĐĐK KDXD, Sở phải thực hiện xét cấp theo quyđịnh mới của Nghị định và sử dụng mẫu GCNĐĐK KDXD mới.

- Theo quy định tại Điều 33 của Nghị định số 55/2007/NĐ-CPkể từ ngày 01/01/2008 chỉ các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Nghịđịnh mới được phép hoạt động kinh doanh xăng dầu, vì vậy, GCNĐĐK KDXD cũ (cấptheo Thông tư 14/1999/TT-BTM ) không còn giá trị thi hành. Đối vớicác cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đang hoạt động theo GCNĐĐK KDXD cũ có thờihạn hiệu lực sau năm 2007 thì Sở Thương mại cần tiến hành cấp đổi GCNĐĐK KDXDmới cho các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện; nên bắt đầu cấp đổisớm từ tháng 12/2007 cho những cửa hàng đã có đủ điều kiện và cần hoàn thànhviệc cấp đổi trong tháng 1/2008. GCNĐĐK KDXD mới có thời hạn hiệu lực là 5 nămđến hết năm 2012.

- Những cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu có GCNĐĐK KDXD cũ hếthạn trong năm 2007, nếu có đủ các điều kiện theo Nghị định số 55/2007/NĐ-CP thìSở Thương mại cấp ngay GCNĐĐK KDXD mới, còn những cửa hàng, trạm bán lẻ xăngdầu chưa đủ điều kiện thì Sở Thương mại gia hạn GCNĐĐK KDXD cũ đến hết năm 2007để họ có thời gian chuẩn bị, bổ sung các điều kiện để đến đầu năm 2008 được cấpđổi GCNĐĐK KDXD mới như các doanh nghiệp khác. Không được tiếp tục cấp GCNĐĐKKDXD theo Thông tư 14/1999/TT-BTM (kể cả cấp tạm thời) vì vi phạm Nghị định số55/2007/NĐ-CP như đã nói ở Điểm 1 trên đây.

- GCNĐĐK KDXD mới thực hiện theo Mẫu số 4 ban hành kèm theoNghị định số 55/2007/NĐ-CP do Sở Thương mại tự ban hành theo quy định của tỉnh,thành phố (nếu có) về kích cỡ, màu sắc, phông chữ… Việc thu lệ phí cấp GCNĐĐKKDXD theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Trong đợt cấp đổi GCNĐĐK KDXD sắp tới, Sở Thương mại cầnkiên quyết loại trừ các doanh nghiệp không bảo đảm các điều kiện kinh doanhxăng dầu theo quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP nhất là các cửa hàng,trạm bán lẻ xăng dầu có địa điểm không đúng với quy hoạch đã được UBND tỉnh phêduyệt, hoặc không bảo đảm an toàn PCCC và văn minh thương mại. Từ năm 2008 khôngcòn tồn tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu vi phạm các điều kiện của Nghị địnhsố 55/2007/NĐ-CP .

4. Về các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu trên sông, trênbiển cần chú ý như sau:

- Đối với những cửa hàng, trạm cố định dọc theo sông, biểnthì địa điểm phải theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; các phương tiện nổidùng để làm cửa hàng phải được neo đậu chắc chắn và có đầy đủ các phương tiệnchống tràn dầu ra sông, biển theo quy định.

- Các cửa hàng, trạm di động chỉ được phép hoạt động trongphạm vi vùng nước được chuyển tải, sang mạn xăng dầu do Bộ Giao thông vận tảiquy định theo Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP .

Do đó, Sở Thương mại chỉ xem xét cấp GCNĐĐK KDXD cho các cửahàng, trạm bảo đảm các quy định trên và đủ các điều kiện theo Điều 15 của Nghịđịnh số 55/2007/NĐ-CP Ngoài ra, các phương tiện nổi dùng làm cửa hàng phải bảođảm các tiêu chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quancó thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Khôngcấp GCNĐĐK KDXD cho cửa hàng, trạm di động mà không xác định được khu vực hoạtđộng hoặc hoạt động ngoài khu vực theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số55/2007/NĐ-CP .

5. Về quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP “Cán bộ, nhânviên trực tiếp kinh doanh phải được học nghiệp vụ về bảo quản, đo lường, chấtlượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường,thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng”, có thể hiểu như sau:

- Đối tượng phải học là những người thường xuyên tiếp xúcvới xăng dầu trong kinh doanh, bao gồm toàn bộ cán bộ, nhân viên trực tiếp làmviệc tại các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu, cảng tiếp nhận, kho xăng dầu,phương tiện vận tải xăng dầu (kể cả cửa hàng trưởng, trạm trưởng, trưởng kho,thuyền trưởng). Cán bộ quản lý doanh nghiệp không trực tiếp làm việc hàng ngàytại các cơ sở trên không nhất thiết bắt buộc phải học.

- Nội dung học gồm 3 nội dung chính: (1) nghiệp vụ bảo quản,đo lường, chất lượng xăng dầu, (2) kỹ thuật an toàn PCCC và (3) bảo vệ môitrường. Thời gian học tối thiểu là 3 tháng cho cả 3 nội dung trên, nhưng khôngnhất thiết phải có chứng chỉ chung 3 tháng cho cả 3 nội dung mà có thể học từngnội dung, học xong nội dung nào thì được cấp chứng chỉ nội dung đó, tổng hợplại được học đủ 3 nội dung với thời gian tổng cộng tối thiểu là 3 tháng. Nhưvậy, ai còn thiếu nội dung nào hoặc học chưa bảo đảm thời gian thì phải học bổsung cho đủ, không nhất thiết tất cả phải học lại một lớp 3 tháng.

- Chứng chỉ phải do các trường có chức năng đào tạo, bồidưỡng nghiệp vụ xăng dầu và có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật (việcnày trước đây Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thương mại đã có hướng dẫn).

Để thực hiện nghiêm chỉnh quy định này, Sở Thương mại cầnthông báo cho các doanh nghiệp và tập hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, chủ độngliên hệ với các trường đào tạo trong khu vực để mở các lớp từ nay đến hết năm2007, hoặc báo cáo gấp với Bộ Thương mại (Vụ Tổ chức cán bộ) để Bộ xem xét cókế hoạch làm việc với các trường trực thuộc Bộ mở các lớp và thông báo cho cácdoanh nghiệp cử người đi học.

6. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định số55/2007/NĐ-CP Sở Thương mại cần xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiệnNghị định một cách cụ thể; phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan (đặcbiệt là các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Giaothông vận tải) để xử lý cụ thể các quy định của Nghị định; tổ chức phổ biến,quán triệt đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đồngthời chú trọng công tác “hậu kiểm”, tăng cường phối hợp kiểm tra xử lý các doanhnghiệp vi phạm Nghị định số 55/2007/NĐ-CP nhất là các hoạt động không phải cấpGCNĐĐK KDXD nhưng phải bảo đảm các điều kiện quy định của Nghị định.

Bộ Thương mại thông báo như trên và đề nghị Sở Thương mạicác tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ các quy định Nghị định số 55/2007/NĐ-CP để tổchức triển khai thực hiện tốt Nghị định./.

(Công văn này là văn bản trả lời chung cho các văn bản củacác Sở Thương mại hỏi Bộ về Nghị định 55/2007/NĐ-CP ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ CSTTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TTTN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sáng