UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/BCĐ-SYT
V/v thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế đối với những người liên quan đến ca bệnh mới ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Phòng Y tế các quận, huyện;
- Các đơn vị y tế trong và ngoài công lập;
- Các đơn vị y tế Bộ/ngành.

Ngày 28/01/2021, Bộ Y tế đã công bố 2 ca bệnh tại cộng đồng là bệnh nhân số 1552 (Hải Dương) và 1553 (Quảng Ninh). Hai địa phương này giáp ranh với Hải Phòng, có sự giao thương qua lại với Hải Phòng rất lớn. Nhằm giữ vững mục tiêu không để ca bệnh xâm nhập vào thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, rà soát, quản lý các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Các trường hợp F1 phải được đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và lấy mẫu xét nghiệm sớm. Các trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong lúc chờ kết quả của F1. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... giao Trung tâm Y tế quận, huyện kịp thời điều tra dịch tễ, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để chuyển cách ly y tế tập trung tại khoa Bệnh Nhiệt đới - Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp hoặc tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Trẻ em.

2. Giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố: Theo dõi sát, cập nhật kịp thời lịch trình dịch tễ của các ca bệnh; thực hiện xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp F1 trên địa bàn thành phố để cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo thành phố, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp xử lý dịch tùy theo tình hình diễn biến thực tế.

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh: Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19; phân luồng sàng lọc ngay từ khâu tiếp đón người bệnh; khi phát hiện người có triệu chứng sốt, ho, khó thở có lịch sử đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày đến ngày khởi phát bệnh cần thông báo ngay cho đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn (Trung tâm y tế, trạm y tế) để phối hợp điều tra, xác minh và triển khai ngay các biện pháp xử lý kịp thời.

4. Những người đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế theo quy định, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại; kịp thời thông báo cho cơ quan và các cơ sở y tế nếu có các yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch COVID-19.

5. Tăng cường hoạt động của các tổ tự quản tại các khu dân cư nhằm phát hiện sớm những người đến từ/đi qua các địa phương trên để thực hiện giám sát y tế/cách ly phù hợp.

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo các nội dung trên cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- UBND TP;
- Các Thành viên BCĐ PCD Tp;
- Đài PTTH Hải Phòng;
- Báo Hải Phòng;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- BGĐ Sở Y tế;
- Các phòng, ban SYT;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Lưu: VT, NVY.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Trần Anh Cường

 

>> Xem thêm:  Báo cáo 80/BC-UBND đánh giá thực hiện quy chế làm việc Chính phủ theo 08/2012/NĐ-CP Hải Phòng 2016