BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/BTTTT-BC
V/v bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

Bước sang năm 2021, dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp; đã phát hiện những biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút liên quan đến ổ dịch tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và hiện đã lây lan nhanh ra một số tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Gia Lai...).

Trước tình hình trên, quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng như thể hiện vai trò là thành phần, là hạ tầng thiết yếu trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tiếp tục thực hiện khẩn trương, đồng bộ các nội dung trong công văn số 1115/BTTTT-BC ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch COVID-19 (gửi kèm theo); trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Bảo đảm duy trì cung ứng các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và của các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi tình huống.

2. Các điểm phục vụ bưu chính, các cơ sở khai thác bưu gửi và các bộ phận liên quan của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải nghiêm túc triển khai các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; chú trọng tuân thủ các yêu cầu về việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian lao động, đo thân nhiệt theo hướng dẫn, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp hoặc số lượng người tập trung tại một địa điểm, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại nơi thuận tiện cho nhân viên, khách hàng sử dụng....

3. Tất cả người lao động của doanh nghiệp cài đặt ứng dụng “Bluzone-Phát hiện tiếp xúc”. Trường hợp các nhân viên có biểu hiện nhiễm bệnh, có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) phải khai báo trung thực, đầy đủ để được xét nghiệm, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính chủ động và nghiêm túc thực hiện; chung tay, góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- BCĐ QG phòng, chống dịch Covid-19 (để b/c);
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh/tp trực thuộc TW (để p/h);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Sở VH,TT, TT&DL tỉnh Bạc Liêu (để p/h)
- Lưu: VT, BC, HML (...).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BƯU CHÍNH

Nguyễn Vũ Hồng Thanh

 

>> Xem thêm:  Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ