CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316/QLLĐNN-CSQLLĐ
V/v dịch bệnh viêm phổi cấp tính đối với việc xuất khẩu lao động sang Đài Loan

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Cục Quản lý lao động với nước ngoài nhận được thông báo của Bộ phận Quản lý lao động, thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc liên quan đến phản ứng của phía Đài Loan đối với dịch bệnh viêm phổi không điển hình, hay còn gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS). Cụ thể như sau:

“Đối với các nước hoặc các khu vực có dịch bệnh này và là nước xuất khẩu lao động sang Đài Loan, nếu Nha Vệ sinh Đài Loan thấy cần thiết phải dừng nhận lao động của nước đó hoặc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đó là khu vực bệnh SARS thì Uỷ ban Lao động sẽ tạm dừng nhận lao động của nước đó. Trong khi tình hình dịch bệnh chưa rõ ràng, Uỷ ban Lao động kêu gọi các chủ sử dụng nếu chưa thực sự cấp bách thì có thể trì hoãn việc nhận lao động vào, Uỷ ban Lao động cũng đề nghị các Văn phòng đại diện của Đài Loan của nước xuất khẩu lao động kiểm tra kỹ các giấy tờ khám sức khoẻ của lao động và đề nghị các công ty xuất khẩu lao động kiểm tra, xem xét các biểu hiện của lao động xem có nhiễm bệnh hay không để quyết định việc có cấp visa cho lao động hay không”.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, trong khi phía Đài Loan chưa có các tuyên bố chính thức về việc tạm dừng nhận lao động Việt Nam, Cục Quản lý lao động với nước ngoài yêu cầu các Doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam vẫn tiến hành các nghiệp vụ xuất khẩu sang Đài Loan bình thường, nhưng đặc biệt chú ý và kiểm soát tình hình lây nhiễm bệnh của lao động trước khi xuất cảnh, kịp thời dừng làm các thủ tục xuất cảnh đối với lao động có biểu hiện lây nhiễm bệnh này.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các Doanh nghiệp kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh liên quan khác cho Cục Quản lý lao động với nước ngoài để phối hợp giải quyết./.

K/T CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đỗ Nhật Tân